SLU-nyhet

Professorsinstallation

Publicerad: 21 mars 2023
Marcus Hedblom. Foto.

Den 17 mars skedde den högtidliga installationen av nya professorer i Uppsala. Marcus Hedblom installerades som ny professor i landskapsarkitektur med inriktning mot landskapsförvaltning.

Marcus Hedbloms forskning fokuserar på grön infrastruktur i tätorter, inklusive urbana skogar, parker och andra grönområden i och runt våra städer. Han tittar på mer artrika alternativ till gräsmattor, och hur människan uppfattar naturen och den biologiska mångfalden genom sina sinnen.

Marcus Hedblom studerar också fåglar i stadsmiljö och hur de påverkas av förtätning och andra störningar. Syftet är att skapa stadsplanering som främjar människors hälsa och välbefinnande samtidigt som städernas biologiska mångfald bevaras.

Marcus Hedblom samtalar med Malin von Essen inför installationsföreläsningen.

Här kan du ta del av hans installationsföreläsning med titeln Multifunktionella grönytor i städer för människors hälsa och för biodiversitet: https://youtu.be/KzpTlGJd2A4 (2:59 in i filmen)

Ur presentationsvideon om Marcus Hedbloms forskning.

Här kan du se en kortfilm som presenterar hans forskning: https://www.youtube.com/watch?v=5BjHbxV3seU.