Vår verksamhet vid stad och land

Senast ändrad: 18 november 2021

Institutionen för stad och land är en mång- och tvärvetenskaplig institution där forskning och undervisning tar fasta på de samhälleliga aspekterna av SLU:s verksamhetsområden.

Vår forskning och undervisning är förankrad i samhällsvetenskap, humaniora och landskapsdesignens principer, men kännetecknas också av tvärvetenskapliga ansatser där naturvetenskap är viktig. Vi förenas i intresset för frågor om utveckling, planering och kommunikativa processer för naturresursförvaltning och markanvändning. för en hållbar värld. Vi arbetar med frågor som gäller förhållanden i Sverige och Europa, men i hög grad också med frågor som gäller förhållanden i det globala Syd.

Institutionen genomför drygt 12% av hela SLU:s grundutbildningsuppdrag (526 av 4 216 helårsstudenter år 2020) och har ansvaret för kurserna inom sex utbildningsprogram (tre på grundutbildningsnivå och tre masterprogram). Institutionen driver två forskarskolor och har kontinuerligt ett trettiotal aktiva forskarstuderande.

Institutionens har en omfattande samverkan med omgivande samhälle, både inom forskning och utbildning. Vid institutionen finns också tre väletablerade samverkansplattformar.