Sveriges lantbruksuniversitet

Avdelningen för agrarhistoria

Vid avdelningen för agrarhistoria bedriver vi utbildning, forskning och samverkan. Här kan du ta del av vår verksamhet.

Här kan du läsa avdelningens årsrapport 2020 »

Forskningsämnet agrarhistoria omfattar en utveckling från äldsta tid till nutid. Ämnet handlar om den agrara produktionen och den tekniska utvecklingen, sociala och ekonomiska förhållanden, människorna i agrarsamhället samt deras relation till naturen, landskapet och samhället i stort, med en tyngdpunkt på nordeuropeiska förhållanden, bland annat Sverige.

 

Loading…