Kontakter

Senast ändrad: 21 september 2020

Ledning, administration och andra viktiga funktioner vid stad och land.

Prefekt

Lars Johansson, +4618671914, skicka e-post till: lars.johansson@slu.se 

Ställföreträdande prefekt

Kristina Marquardt, +4618672099, skicka e-post till: kristina.marquardt@slu.se 

Administrativ chef

Marithe Lindelöf, +4618672348, skicka e-post till: marithe.lindelof@slu.se 

Studierektor grundutbildning

Helen Arvidsson, +4618671995, skicka e-post till: helen.arvidsson@slu.se 

Studierektor forskarutbildning

Ann Grubbström, +4618671848, skicka e-post till: ann.grubbstrom@slu.se 

Avdelningschef Agrarhistoria

Jesper Larsson, +4618671853, skicka e-post till: jesper.larsson@slu.se 

Avdelningschef Landsbygdsutveckling

Margarita Cuadra, +4618671153, skicka e-post till: margarita.cuadra@slu.se

Biträdande avdelningschef Landsbygdsutveckling

Patrik Oskarsson, +4618672660 / +46763253000, skicka e-post till Patrik Oskarsson: patrik.oskarsson@slu.se

Avdelningschef Landskapsarkitektur

Bruno Santesson, +4618672519, skicka e-post till: bruno.santesson@slu.se 

Biträdande avdelningschef Landskapsarkitektur

Åsa Ahrland, +4618672508, skicka e-post till: asa.ahrland@slu.se  

Avdelningschefer Miljökommunikation

Hanna Bergeå, +4618672182,  skicka e-post till: hanna.bergea@slu.se

Stina Powell, +4618672509, skicka e-post till: stina.powell@slu.se

Avdelningschef Miljöintegrering
(inkl. Sidas Helpdesk för miljö och klimatförändringar)

Eva Stephansson, +4618672660, skicka e-post till: eva.stephansson@slu.se

Föreståndare SLU Centrum för naturvägledning

Eva Sandberg, +4618672447, skicka e-post till: eva.sandberg@slu.se 

Föreståndare SLU Centrum för biologisk mångfald

Tuija Hilding-Rydevik, +4618672768, skicka e-post till: tuija.hilding-rydevik@slu.se 

Sidansvarig: anni.hoffren@slu.se