Stad och lands organisation

Senast ändrad: 06 april 2021

Vid institutionen finns sex avdelningar; agrarhistoria, landsbygdsutveckling, landskapsarkitektur, miljökommunikation, miljöintegrering (med Sidas helpdesk för miljö och klimatförändringar) samt SLU Centrum för biologisk mångfald. Till institutionen är även knutet det nationella SLU Centrum för naturvägledning.

Sidansvarig: anni.hoffren@slu.se