Stad och lands organisation

Senast ändrad: 13 augusti 2018
org_plan2018sv_externt.png

Vid institutionen finns fem avdelningar; agrarhistoria, landsbygdsutveckling, landskapsarkitektur, miljökommunikation och miljöintegrering (med Sidas Helpdesk för miljö och klimatförändringar). Till institutionen är även knutet det nationella Centrum för naturvägledning samt framtidsplattformen SLU Future Food. I schemat nedan kan du se hur institutionen är organiserad i de avdelningsvisa och de institutionsgemensamma grupperna.

Mer detaljerad organisationsplan

Sidansvarig: anni.hoffren@slu.se