Stad och lands organisation

Senast ändrad: 15 januari 2018
org_plan2017_400.png

Vid institutionen finns fem avdelningar; agrarhistoria, landsbygdsutveckling, landskapsarkitektur, miljökommunikation och miljöintegrering (med Sidas Helpdesk för miljö och klimatförändringar). Till institutionen är även knutet det nationella Centrum för naturvägledning samt framtidsplattformen SLU Future Food. I schemat nedan kan du se hur institutionen är organiserad i de avdelningsvisa och de institutionsgemensamma grupperna.

Sidansvarig: anni.hoffren@slu.se