Sveriges lantbruksuniversitet

Avdelningen för agrarhistoria

Vid avdelningen för agrarhistoria bedriver vi utbildning, forskning och samverkan. Ämnet agrarhistoria omfattar en utveckling från äldsta tid till nutid. Tyngdpunkten ligger på människorna i agrarsamhället, deras sociala och ekonomiska förhållanden, och deras relation till naturen, landskapet och samhället i stort.

Avdelningens årsrapport 2018 »


Avdelningen för agrarhistoria

Avdelningschef

Jesper Larsson, biträdande universitetslektor, 018-67 18 53, jesper.larsson@slu.se


Förteckning över samtliga medarbetare vid avdelningen »


Publicerad: 04 februari 2019 - Sidansvarig: anni.hoffren@slu.se