Sveriges lantbruksuniversitet

Avdelningen för agrarhistoria

Vid avdelningen för agrarhistoria bedriver vi utbildning, forskning och samverkan. Ämnet agrarhistoria omfattar en utveckling från äldsta tid till nutid. Tyngdpunkten ligger på människorna i agrarsamhället, deras sociala och ekonomiska förhållanden, och deras relation till naturen, landskapet och samhället i stort.

Här kan du läsa avdelningens årsrapport 2019 »

Avdelningen för agrarhistoria

Avdelningschef

Jesper Larsson, universitetslektor, +4618671853
Skicka e-post till: jesper.larsson@slu.se


För en förteckning över samtliga medarbetare vid avdelningen »


Publicerad: 26 augusti 2020 - Sidansvarig: anni.hoffren@slu.se
Loading…