Sveriges lantbruksuniversitet

Avdelningen för agrarhistoria

Vid avdelningen för agrarhistoria bedriver vi UTBILDNINGFORSKNING och SAMVERKANÄmnet agrarhistoria omfattar en utveckling från äldsta tid till nutid. Tyngdpunkten ligger på människorna i agrarsamhället, deras sociala och ekonomiska förhållanden, och deras relation till naturen, landskapet och samhället i stort.

Avdelningens årsrapport 2018 »

Publicerad: 07 maj 2019 - Sidansvarig: anni.hoffren@slu.se
Loading…