Sveriges lantbruksuniversitet

Avdelningen för landsbygdsutveckling

Avdelningen för landsbygdsutveckling bedriver forskning och utbildning om landsbygdens utveckling både i Sverige och Europa och i Syd. Avdelningen spänner över flera akademiska discipliner, i huvudsak inom samhällsvetenskaperna. Viktiga forskningsområden är:

  • landsbygdspolitik
  • markens och naturresursernas användning
  • sociala och ekonomiska relationer
  • samspelet mellan landsbygd och stad
  • migration

Avdelningen för landsbygdsutveckling

Avdelningschef

Margarita Cuadra, forskare, +4618671153
Skicka e-post till: margarita.cuadra@slu.se

Biträdande avdelningschef

Patrik Oskarsson, forskare, +4618672666
Skicka e-post till: patrik.oskarsson@slu.se 


För en förteckning över samtliga medarbetare vid avdelningen »

Publicerad: 25 augusti 2020 - Sidansvarig: anni.hoffren@slu.se
Loading…