Sveriges lantbruksuniversitet

Avdelningen för miljöintegrering

Avdelningen för miljöintegrering inrättades under 2018 och arbetar för en ökad integrering av miljöhänsyn i olika verksamheter i samhället. För tillfället bedriver avdelningen huvudsakligen ett myndighetssamarbete med Sida i form av Sida helpdesk för miljö och klimat. Vi deltar också i undervisningen på institutionen och planerar för forskning i samarbete med forskare på andra avdelningar.


» Avdelningen för miljöintegrering

Avdelningschef

Eva Stephansson, föreståndare, 018-67 26 60, 070-626 26 60, eva.stephansson@slu.se


Förteckning över samtliga medarbetare vid avdelningen »


Publicerad: 14 augusti 2019 - Sidansvarig: anni.hoffren@slu.se
Loading…