Sveriges lantbruksuniversitet

Avdelningen för miljökommunikation

Vid avdelningen för miljökommunikation bedriver vi utbildning, forskning och samverkan. Inom ämnet miljökommunikation strävar vi efter att undersöka de kommunikativa aspekterna av miljöfrågor, i mötet mellan natur och kultur, med en förståelse av kommunikation som mellanmänskligt meningsskapande snarare än överföring av information.