Sveriges lantbruksuniversitet

Avdelningen för miljökommunikation

Vid avdelningen för miljökommunikation bedriver vi utbildning, forskning och samverkan. Inom ämnet miljökommunikation strävar vi efter att undersöka de kommunikativa aspekterna av miljöfrågor, i mötet mellan natur och kultur, med en förståelse av kommunikation som mellanmänskligt meningsskapande snarare än överföring av information. 


Avdelningen för miljökommunikation

Avdelningschef

Cecilia Waldenström, forskare, 018-67 18 12, cecilia.waldenstrom@slu.se 


Förteckning över samtliga medarbetare vid avdelningen »


Publicerad: 06 november 2018 - Sidansvarig: anni.hoffren@slu.se