Sveriges lantbruksuniversitet

Medarbetare vid SLU Centrum för biologisk mångfald


Antal sökresultat: 16
Weronika Axelsson Linkowski
Weronika Axelsson Linkowski
Forskare vid Institutionen för stad och land; SoL, CBM

Telefon: +4618-672749, +460738071482
E-post: weronika.axelsson.linkowski@slu.se

Postadress:
Inst.för stad och land, Box 7012

75007 Uppsala

Annika Borg
Annika Borg
Kommunikatör vid Institutionen för stad och land; SoL, CBM

Telefon: +4618-671212, 072-5220323
E-post: annika.m.borg@slu.se

Postadress:
Inst.för stad och land, Box 7012

75007 Uppsala

Johnny De Jong
Johnny De Jong
Forskningsledare vid Institutionen för stad och land; SoL, CBM

Telefon: +4618-671071, 070-2271914
E-post: johnny.de.jong@slu.se

Postadress:
Inst.för stad och land, Box 7012

75007 Uppsala

Torbjörn Ebenhard
Torbjörn Ebenhard
Forskningsledare vid Institutionen för stad och land; SoL, CBM

Telefon: +4618-672268, 0767-147587
E-post: torbjorn.ebenhard@slu.se

Postadress:
Inst.för stad och land, Box 7012

75007 Uppsala

Urban Emanuelsson
Urban Emanuelsson
Forskare vid Institutionen för stad och land; SoL, CBM

Telefon: 070-6204341
E-post: urban.emanuelsson@slu.se

Postadress:
Inst.för stad och land, Box 7012

75007 Uppsala

Åsa Fahlman
Åsa Fahlman
Forskare vid Institutionen för stad och land; SoL, CBM

Telefon: 0706-106388
E-post: asa.fahlman@slu.se

Arbetsbeskrivning: viltmedicin vilthälsa anestesi immobilisering vilda djur One Health zoonoser sjukdomsövervakning

Postadress:
Inst.för stad och land, Box 7012

75007 Uppsala

Maria Forsberg
Maria Forsberg
Extern_resurs vid Institutionen för stad och land; SoL, CBM

Telefon: +4618-672135
E-post: maria.forsberg@slu.se

Postadress:
Inst.för stad och land, Box 7012

75007 Uppsala

Karin Gerhardt
Karin Gerhardt
Forskare vid Institutionen för stad och land; SoL, CBM

Telefon: +4618-671344, 070-9429055
E-post: karin.gerhardt@slu.se

Postadress:
Inst.för stad och land, Box 7012

75007 Uppsala

Jan Olof Helldin
Jan Olof Helldin
Forskare vid Institutionen för stad och land; SoL, CBM

Telefon: +4618-672724, 070-6075322
E-post: j-o.helldin@slu.se

Postadress:
Inst.för stad och land, Box 7012

75007 Uppsala

Tuija Hilding-Rydevik
Tuija Hilding-Rydevik
Föreståndare vid Institutionen för stad och land; SoL, CBM

Telefon: +4618-672768, 0703630059
E-post: tuija.hilding-rydevik@slu.se

Arbetsbeskrivning: Ämnesfokus: Forskning om förutsättningar för lärande och förändring i olika planeringsprocesser på kommunal, regional och nationell nivå framför allt i relation till implementering av miljö- och hållbarhetspolitikens mål och dess tillhörande lagstiftning. Hur verkningsfulla olika verktyg som t ex miljökonsekvensbeskrivningar är i detta arbete utgör ytterligare ett forskningsfält. Arbetsuppgifter: Chef för Centrum för biologisk mångfald (CBM), initiering och ledning av forskningsprojekt och forskningsrelaterade uppdrag.

Postadress:
Inst.för stad och land, Box 7012

75007 Uppsala

Michael Jones
Michael Jones
Konsulent vid Institutionen för stad och land; SoL, CBM

Telefon: +46 73 507 1739
E-post: michael.jones@slu.se

Postadress:
Inst.för stad och land, Box 7012

75007 Uppsala

Marie Kvarnström
Marie Kvarnström
Konsulent vid Institutionen för stad och land; SoL, CBM

Telefon: +4618-672573, 070-3146710
E-post: marie.kvarnstrom@slu.se

Postadress:
Inst.för stad och land, Box 7012

75007 Uppsala

Tommy Lennartsson
Tommy Lennartsson
Forskare FLK vid Institutionen för stad och land; SoL, CBM

Telefon: +4618-672436, 070-5868381
E-post: tommy.lennartsson@slu.se

Postadress:
Inst.för stad och land, Box 7012

75007 Uppsala

Håkan Tunon
Håkan Tunon
Forskningsledare vid Institutionen för stad och land; SoL, CBM

Telefon: +4618-672591, 070-3615010
E-post: hakan.tunon@slu.se

Postadress:
Inst.för stad och land, Box 7012

75007 Uppsala

Anna Westin
Anna Westin
Forskare vid Institutionen för stad och land; SoL, CBM

Telefon: +4618-672703, 070 295 27 03
E-post: anna.westin@slu.se

Postadress:
Inst.för stad och land, Box 7012

75007 Uppsala

Jörgen Wissman
Jörgen Wissman
Forskare vid Institutionen för stad och land; SoL, CBM

Telefon: +4618-672225, 070-2338737
E-post: jorgen.wissman@slu.se

Postadress:
Inst.för stad och land, Box 7012

75007 Uppsala

Loading…