Sveriges lantbruksuniversitet

Medarbetare vid avdelningen för miljöintegrering


Antal sökresultat: 7
Anja-Christina Beier
Anja-Christina Beier
Projektledare vid Institutionen för stad och land; Avdelningen för miljöintegrering

Telefon: +4618673563
E-post: anja-christina.beier@slu.se

Arbetsbeskrivning: Rådgivning om miljöintegrering i utvecklingssamarbetet, bl a: Strategiska miljöbedömningar, Miljöintegrering i sektorprogramstöd, Metodutveckling Programhandläggning kapacitetsutvecklingstöd för miljöbedömningar i Sidas samarbetsländer

Postadress:
Inst för stad och land, Box 7012

75007 UPPSALA
Besöksadress: Ulls väg 27 , UppsalaGöran Ek
Göran Ek
Projektledare vid Institutionen för stad och land; Avdelningen för miljöintegrering

Telefon: +4618672531, +46725668561
E-post: goran.ek@slu.se

Arbetsbeskrivning: Jag arbetar med miljö och klimatfrågor i internationellt utvecklingssamarbete på Sidas Helpdesk för Miljö och Klimat. Som rådgivare till Sida arbetar jag med att integrera miljö och klimat i svenskt utvecklingssamarbete. Mer specifikt så arbetar jag med att granska och kommentera biståndsprojekt och program, tar fram och utvecklar verktyg och metoder att integrera miljö och klimat, tar fram informationsmaterial och utvecklar och genomför workshops och utbildningar för Sida och Sidas partners om miljö och klimat. Mina intresseområden är miljöintegrering, miljöbedömningar, miljöledning, metodutveckling, miljö och fattigdomsbekämpning samt miljö och demokrati/mänskliga rättigheter. Jag har en examen i biologi och naturgeografi från Stockholms universitet. Jag har även läst miljöskydd/miljöjuridik där. Tidigare arbeten inkluderar Centrum för Biologisk Mångfald här på SLU samt Naturskyddsföreningens internationella avdelning.

Postadress:
Inst för stad och land, Box 7012

75007 UPPSALA
Besöksadress: Ulls väg 27 , UppsalaLinda Engström
Linda Engström
Projektledare vid Institutionen för stad och land; Avdelningen för miljöintegrering

Telefon: +4618672641
E-post: linda.engstrom@slu.se

Arbetsbeskrivning: Doktorand i Landsbygdsutveckling vid Inst. Stad och Land, storskaligt jordbruk som utvecklingsstrategi, rådgivning om miljöintegrering i svenskt utvecklingssamarbete, skogsbruk i utvecklingsländer.

Postadress:
Inst för stad och land, Box 7012

75007 UPPSALA
Besöksadress: Ulls väg 27 , UppsalaHelena Eriksson
Helena Eriksson
Projektledare vid Institutionen för stad och land; Avdelningen för miljöintegrering

Telefon: +4618671988, +46730523743
E-post: helena.a.eriksson@slu.se

Postadress:
Inst för stad och land, Box 7012

750 07 Uppsala
Besöksadress: Ulls väg 27 , UppsalaEva Stephansson
Eva Stephansson
Föreståndare vid Institutionen för stad och land; Avdelningen för miljöintegrering

Telefon: +4618672660, +46706262660
E-post: eva.stephansson@slu.se

Arbetsbeskrivning: Manager/verksamhetsansvarig för Sidas externa expertstöd för miljöbedömning vid SLU. Dvs. stöd till Sidas handläggare och partners vad gäller integrering av miljö och klimataspekter i enlighet med regeringens policy för miljö och klimat inom svenskt utvecklingssamarbete.

Postadress:
Inst för stad och land, Box 7012

75007 UPPSALA
Besöksadress: Ulls väg 27 , UppsalaHanna Wolf
Hanna Wolf
Projektledare vid Institutionen för stad och land; Avdelningen för miljöintegrering

Telefon: +4618672639, +46705519177
E-post: hanna.wolf@slu.se

Arbetsbeskrivning: Environmental Assessment, Policy analysis, environmental integration, climate change mainstreaming, capacity building, environmental management

Postadress:
Inst för stad och land, Box 7012

75007 UPPSALA
Besöksadress: Ulls väg 27 , UppsalaLisa Matteses Åhrgren
Lisa Matteses Åhrgren
Projektledare vid Institutionen för stad och land; Avdelningen för miljöintegrering

Telefon: +4618672779
E-post: lisa.ahrgren@slu.se

Arbetsbeskrivning: Jag jobbar som miljörådgivare på Sidas Helpdesk för Miljö och Klimat på Avdelningen för Landsbygdsutveckling. Där jobbar jag i huvudsak med miljö- och klimatintegrering i internationellt utvecklingssamarbete.

Postadress:
Inst för stad och land, Box 7012

75007 UPPSALA
Besöksadress: Ulls väg 27 , UppsalaLoading…