Vår verksamhet vid stad och land

Senast ändrad: 17 maj 2021

Institutionen för stad och land är en mång- och tvärvetenskaplig institution där forskning och undervisning tar fasta på de samhälleliga aspekterna av SLU:s verksamhetsområden.

Vi förenas i intresset för frågor om utveckling, planering och kommunikativa processer för naturresursförvaltning och markanvändning. Våra utgångpunkter är i samhällsvetenskap, humaniora och designvetenskap, där naturvetenskaplig kunskap är en viktig del. Institutionen är sedan 2015 miljöcertifierad (ISO 14001). 

Vår senaste verksamhetsberättelse som PDF »

Omslaget till verksamhetsberättelsen 2020.

Vid institutionen är samverkansfrågor med det omgivande samhället av stor vikt och vi har samverkansplattformarna:

SLU Centrum för Naturvägledning

Sida’s helpdesk för miljö och klimatförändringar

SLU Centrum för biologisk mångfald (CBM)

Vi arbetar med frågor som gäller förhållanden i Sverige och Europa, men i hög grad också med frågor som gäller förhållanden i det globala Syd.

Institutionen har huvudansvaret för kurserna inom fyra program på grundnivå:

samt tre internationella masterprogram på avancerad nivå:

 

Institutionen bedriver forskarutbildning i ämnena: agrarhistoria, landsbygdsutveckling, landskapsarkitektur och miljökommunikation.

Institutionen driver forskarskolan Samhälle och Landskap (Society and Landscape).

» Webbsidan för institutionens forskarskola Samhälle och Landskap (Society and Landscape)