Vår verksamhet vid stad och land

Senast ändrad: 09 april 2021

Institutionen för stad och land är en mång- och tvärvetenskaplig institution där forskning och undervisning tar fasta på de samhälleliga aspekterna av SLU:s verksamhetsområden.

Vi förenas i intresset för frågor om utveckling, planering och kommunikativa processer för naturresursförvaltning och markanvändning. Våra utgångpunkter är i samhällsvetenskap, humaniora och designvetenskap, där naturvetenskaplig kunskap är en viktig del. Institutionen är sedan 2015 miljöcertifierad (ISO 14001). 

Vår senaste verksamhetsberättelse som PDF »

Omslaget till verksamhetsberättelsen 2020.

Institutionen ger även kurser inom kandidatprogram biologi och miljövetenskap, agronomprogrammets övriga inriktningar, civilingenjörsprogram i miljö- och vattenteknik, civilingenjörsprogram i energisystem och masterprogrammet Hållbar utveckling.

Vid institutionen är samverkansfrågor med det omgivande samhället av stor vikt och vi har samverkansplattformarna:

SLU Centrum för Naturvägledning

Sida’s helpdesk för miljö och klimatförändringar

SLU Centrum för biologisk mångfald (CBM)

Vi arbetar med frågor som gäller förhållanden i Sverige och Europa, men i hög grad också med frågor som gäller förhållanden i det globala Syd.

Inom grundutbildningen har vi huvudansvar för kurser inom tre yrkesprogram och tre mastersprogram:

Landskapsingenjör - Uppsala (3 år)

Agronom - landsbygdsutveckling (4,5 år)

Landskapsarkitekt - Uppsala (5 år)

 

Masterprogram: Environmental Communication and Management (2 år)

Masterprogram: Landskapsarkitektur för hållbar urbanisering (2 år)

Masterprogram: Rural Development and Natural Resource Management (2 år)

Sidansvarig: anni.hoffren@slu.se