Vår verksamhet vid stad och land

Senast ändrad: 28 maj 2019
ingressbild_verksamhet.png

Institutionen för stad och land är en mång- och tvärvetenskaplig institution där forskning och undervisning tar fasta på de samhälleliga aspekterna av SLU:s verksamhetsområden.

Vi förenas i intresset för frågor om utveckling, planering och kommunikativa processer för naturresursförvaltning och markanvändning. Våra utgångpunkter är i samhällsvetenskap, humaniora och designvetenskap, där naturvetenskaplig kunskap är en viktig del. Institutionen är sedan 2015 miljöcertifierad (ISO 14001). 

Vår verksamhetsberättelse finns att läsa och att ladda ner som PDF.

Institutionen ger även kurser inom kandidatprogram biologi och miljövetenskap, agronomprogrammets övriga inriktningar, civilingenjörsprogram i miljö- och vattenteknik, civilingenjörsprogram i energisystem och masterprogrammet Hållbar utveckling.

Vid institutionen är samverkansfrågor med det omgivande samhället av stor vikt och vi har samverkansplattformarna:

Centrum för Naturvägledning

Sida’s helpdesk för miljö och klimatförändringar

SLU Future Food

Vi arbetar med frågor som gäller förhållanden i Sverige och Europa, men i hög grad också med frågor som gäller förhållanden i det globala Syd.

Inom grundutbildningen har vi huvudansvar för kurser inom tre yrkesprogram och tre mastersprogram:

Landskapsingenjör - Uppsala (3 år)

Agronom - landsbygdsutveckling (4,5 år)

Landskapsarkitekt - Uppsala (5 år)

 

Masterprogram: Environmental Communication and Management (2 år)

Masterprogram: Landskapsarkitektur för hållbar urbanisering (2 år)

Masterprogram: Rural Development and Natural Resource Management (2 år)

Sidansvarig: anni.hoffren@slu.se