Samverkan inom landskapsarkitektur

Senast ändrad: 16 april 2021

Vid vår avdelning arbetar vi genom utbildning och forskning och olika typer av samverkansuppgifter med att utveckla kunskap om planering, gestaltning och förvaltning där samhällsutveckling och samhällsbyggande samspelar med de naturliga processerna i landskapet.

Landskapsarkitektur är ett tvärvetenskapligt ämne som bidrar till kunskap och förståelse av processer som formar landskap. Ämnet rör sig över en bred skala, från fysisk planering av regioner och kommuner till gestaltning av urbana rum, med insikten om de olika nivåernas ömsesidiga beroende.

Samverkan med samhällets aktörer bidrar till ett hållbart samhällsbyggande, och är en metod för att bedriva och kontinuerligt utveckla vår forskning och utbildning. Externa aktörer har en viktig roll i den undervisning vi bedriver, t ex representanter från myndigheter, kommuner, ideella organisationer och enskilda intressenter deltar i utbildningen.