Sveriges lantbruksuniversitet

Sidas Helpdesk för miljö och klimatförändringar

Sidas helpdesk för klimat och miljö är ett myndighetssamarbete mellan Sida, SLU och Göteborgs universitet. På institutionen för stad och land är helpdesken placerad på avdelningen för miljöintegrering. Målsättningen för verksamheten är att tillsammans med Sida och Sidas partners i världen bidra till att öka integreringen av miljöhänsyn i projekt och program finansierade inom svenskt utvecklingssamarbete, samt att bidra till kapacitetsutveckling vad gäller miljö och klimat bland Sida-anställda och Sidas partners.

» Läs mer om Sida helpdesks verksamhet

» Skicka e-post till: contact-sidaenvironmenthelpdesk@slu.se

Medarbetarna vid avdelningen för miljöintegrering. Foto.

Under 2019 behandlade helpdesken cirka 170 enskilda uppdrag från Sida för projekt i 37 länder.

Publicerad: 25 november 2020 - Sidansvarig: anni.hoffren@slu.se
Loading…