Kartläggning av nutidens landsbygds- och regionalforskning

Senast ändrad: 02 februari 2023

I samband med regeringsuppdraget för att stärka landsbygds- och regionalforskning i och om Sverige har enheten för landsbygdsutveckling på Institutionen för stad och land vid SLU gjort en online-enkät för att veta mer om hur forskarna arbetar med landsbygds- och regionalforskning.

Presentation av resultaten från enkäten

Den här presentationen sammanfattar de viktigaste resultaten från enkäten.

Sammanfattning av enkätresultat 2020


Kontaktinformation