SLU-nyhet

Forskarkonferens 2023 – Landsbygder och regioner i förändring

Publicerad: 14 september 2022

Den 8-9 november 2023 hålls den andra upplagan av konferensen som samlar forskare för att utbyta erfarenheter och diskutera aktuella ämnen kopplade till regional- och landsbygdsutveckling i Sverige.

Precis som 2021, då konferensen hölls för första gången, vill vi bjuda på ett brett spektrum av bidrag från olika forskningsfält på temat ”landsbygder och regioner i förändring”: teoretiska framsteg, metodologiska insikter och empiriska upptäckter som kan få konkreta effekter inom svensk regional- och landsbygdsutveckling.

Ett av konferensens syften är att erbjuda ett konstruktivt forum för forskare att knyta nya kontakter och tillsammans med kollegor från hela landet tänka nytt kring svenska regioners och landsbygders roll i en ekonomisk, social och ekologiskt hållbar utveckling.