Utbildning vid stad och land

Senast ändrad: 26 maj 2021

Vi ger kurser på grund- och avancerad nivå i ämnena landsbygdsutveckling, landskapsarkitektur och miljövetenskap. Vi bedriver också forskarutbildning inom agrarhistoria, landsbygdsutveckling, landskapsarkitektur och miljökommunikation. Nedan hittar du länkar till mer information om de program och kurser som institutionen ger.

Utbildning på grund- och avancerad nivå

Institutionen har huvudansvaret för kurserna inom fyra program på grundnivå:

samt tre internationella masterprogram på avancerad nivå:

Institutionen erbjuder även kurser inom kandidatprogram (biologi och miljövetenskap), civilingenjörsprogram (miljö- och vattenteknik, energisystem) och masterprogrammet för hållbar utveckling.


Kurser

Vid institutionen ges kurser i tre av SLU:s huvudämnen: 

  • landsbygdsutveckling
  • landskapsarkitektur
  • miljövetenskap.

Vi erbjuder många av våra kurser för fristående studenter.

» För en lista över samtliga fristående kurser som ges vid institutionen


Forskarutbildning

Vi ger forskarutbildning i ämnena: agrarhistorialandsbygdsutveckling, landskapsarkitektur och miljökommunikation. Man kan gå forskarutbildning på två (licentiat) respektive fyra år (doktorand).

Forskarutbildningarna består dels av kurser, som kan tas inom ramen för institutionens egna forskarskola Samhälle och Landskap (Society and Landscape), men även vid andra institutioner vid SLU eller andra lärosäten. Forskarstuderande driver också ett eget forskningsprojekt, sitt avhandlingsarbete, under handledning av några av institutionens forskare.

Studierektor för forskarutbildningen vid institutionen:
Ann Grubbström, skicka e-post till studierektor ann.grubbstrom@slu.se, +4618671848.

Vikarierande studierektor forskarutbildning 2021-05-24--

Klara Fischer, +4618671771, skicka e-post till: klara.fischer@slu.se


Forskarskola

» Webbsidan för institutionens forskarskola Samhälle och Landskap (Society and Landscape)

Studierektor för forskarskolan:

Emil Sandström, skicka e-post till studierektor emil.sandstrom@slu.se  +4618672858


Kontaktinformation

Studierektor, grundutbildningen

Helen Arvidsson, +4618671995, skicka e-post till studierektor helen.arvidsson@slu.se

Utbildningsadministration, grund- och forskarutbildning

Marlén Tälleklint,+4618672671, skicka e-post till administratör marlen.talleklint@slu.se

Elena Vallin, +4618671947, skicka e-post till administratör elena.vallin@slu.se


Agronomprogrammet - landsbygdsutveckling, kandidatprogrammet Samhällsutveckling - landsbygd, samt kurser i landsbygdsutveckling 

Katarina Pettersson, programstudierektor, +4618671425, skicka e-post till programstudierektor katarina.pettersson@slu.se

Patrik Cras, biträdande programstudierektor, +4618671652, skicka e-post till biträdande programstudierektor patrik.cras@slu.se


Environmental Communication and Management - Master's Programme, samt kurser i miljökommunikation

Camilo Calderon, programstudierektor, +4618672619, skicka e-post till programstudierektor camilo.calderon@slu.se


Kurser i miljökonsekvensbeskrivning (MKB)

Mari Kågström, forskare, +4618672516, skicka e-post till forskare i MKB: mari.kagstrom@slu.se


Landscape Architecture for Sustainable Urbanisation - Master's Programme

Lena Steffner, programstudierektor, +46767842450, skicka e-post till programstudierektor lena.steffner@slu.se


Landskapsarkitektprogrammet - Uppsala, samt kurser i landskapsarkitektur 

Malin Eriksson, programstudierektor, +4618671956, skicka e-post till programstudierektor malin.eriksson@slu.se

Maria Wisselgren, biträdande programstudierektor, +4618671945, skicka e-post till biträdande programstudierektor maria.wisselgren@slu.se

Centrala studievägledningen, +4618672800, skicka e-post till centrala studievägledningen: studievagledning@slu.se


Landskapsingenjörsprogrammet - Uppsala

Bodil Dahlman, programstudierektor, +4618672538, skicka e-post till programstudierektor bodil.dahlman@slu.se


Politices kandidat

Patrik Oskarsson, programstudierektor, +4618672666skicka e-post till programstudierektor patrik.oskarsson@slu.se


Rural Development and Natural Resource Management - Master's Programme

Katarina Pettersson, programstudierektor, +4618671425, skicka e-post till programstudierektor katarina.pettersson@slu.se

Patrik Cras, biträdande programstudierektor, +4618671652, skicka e-post till biträdande programstudierektor patrik.cras@slu.se


Andra personer du kommer i kontakt med vid institutionen

David Halim, teknisk koordinator, IT-ansvarig, +4618671900, skicka e-post till teknisk koordinator david.halim@slu.se

Karen Gould Ekström, institutionsbiträde, +4618672688, skicka e-post till institutionsbiträde karen.ekstrom@slu.se

Ann Djurberg, personaladministratör, +4618672088, skicka e-post till personaladministratör ann.djurberg@slu.se


Gå till en fullständig personallista för stad och land »

Sidansvarig: anni.hoffren@slu.se