Utbildning vid stad och land

Senast ändrad: 25 april 2019
utb_ingress_cyan2.jpg

Vi ger kurser på grund- och avancerad nivå i ämnena landsbygdsutveckling, landskapsarkitektur och miljövetenskap. Vi bedriver också forskarutbildning inom agrarhistoria, landsbygdsutveckling, landskapsplanering och miljökommunikation.

Utbildning på grund- och avancerad nivå

Institutionen har huvudansvaret för kurserna inom tre program på grundnivå (Landskapingenjör - Uppsala, Agronom - landsbygdsutveckling och Landskapsarkitekt - Uppsala) och tre internationella masterprogram på avancerad nivå (Environmental Communication and Management, Landskapsarkitektur för hållbar urbanisering samt Rural Development and Natural Resource Management)

Läs mer på programsidorna:

» Landskapsingenjör - Uppsala, 180 hp
» Agronom - landsbygdsutveckling, 300 hp
» Landskapsarkitekt - Uppsala, 300 hp

» Environmental Communication and Management, 120 hp
» Landskapsarkitektur för hållbar urbanisering, 120 hp
» Rural Development and Natural Resource Management, 120 hp

Institutionen erbjuder även kurser inom kandidatprogram (biologi och miljövetenskap), civilingenjörsprogram (miljö- och vattenteknik, energisystem) och masterprogrammet för hållbar utveckling.


Kurser

Vid institutionen ges kurser i tre av SLU:s huvudämnen: landsbygdsutveckling, landskapsarkitektur och miljövetenskap. Vi erbjuder många av våra kurser för fristående studenter.

» Förteckning över samtliga fristående kurser som ges vid institutionen


Forskarutbildning

Vi ger forskarutbildning i ämnena agrarhistorialandsbygdsutveckling, landskapsplanering och miljökommunikation. Man kan gå forskarutbildning på två (licentiat) respektive fyra år (doktorand).

Forskarutbildningarna består dels av kurser, som kan tas inom ramen för institutionens egna forskarskola Samhälle och Landskap (Society and Landscape), men även vid andra institutioner vid SLU eller andra lärosäten. Forskarstuderande driver också ett eget forskningsprojekt, sitt avhandlingsarbete, under handledning av några av institutionens forskare.

Studierektor för forskarutbildningen vid institutionen:
Kristina Marquardt, kristina.marquardt@slu.se, 018-67 20 99.


Forskarskola

» Forskarskolan Samhälle och Landskap (Society and Landscape)

Studierektor för forskarskolan:

Emil Sandströmemil.sandstrom@slu.se  018-67 28 58


Kontaktinformation

Studierektor, grundutbildningen

Helen Arvidsson, helen.arvidsson@slu.se, 018-67 19 95

Utbildningsadministration, grund- och forskarutbildning

Marlén Tälleklint, marlen.talleklint@slu.se, 018-67 26 71

Elena Vallin, elena.vallin@slu.se, 018-67 19 47


Agronomprogrammet - landsbygdsutveckling, samt kurser i landsbygdsutveckling 

Katarina Pettersson, programstudierektor, katarina.pettersson@slu.se, 018-67 14 25

Elinor Carlbrand, utbildningskoordinator och biträdande studierektor, elinor.carlbrand@slu.se, 018-67 14 43


Environmental Communication and Management - Master's Programme, samt kurser i miljökommunikation

Camilo Calderon, programstudierektor, camilo.calderon@slu.se,  018-67 26 19


Kurser i miljökonsekvensbeskrivning (MKB)

Mari Kågström, forskare, mari.kagstrom@slu.se, 018-67 25 16


Landscape Architecture for Sustainable Urbanisation - Master's Programme

Lena Steffner, programstudierektor, lena.steffner@slu.se, 076-7842450


Landskapsarkitektprogrammet - Uppsala, samt kurser i landskapsarkitektur 

Malin Eriksson, programstudierektor, malin.eriksson@slu.se, 018-67 19 56

Maria Wisselgren, biträdande programstudierektor, maria.wisselgren@slu.se, 018-67 19 45

Centrala studievägledningen, studievagledning@slu.se, 018-67 28 00


Landskapsingenjörsprogrammet - Uppsala

Bodil Dahlman, programstudierektor, bodil.dahlman@slu.se018-67 25 38


Rural Development and Natural Resource Management - Master's Programme

Katarina Pettersson, programstudierektor, katarina.pettersson@slu.se, 018-67 14 25

Elinor Carlbrand, utbildningskoordinator och biträdande studierektor, elinor.carlbrand@slu.se, 018-67 14 43


Andra personer du kommer i kontakt med vid institutionen

Per-Arne Klasson, institutionstekniker, per-arne.klasson@slu.se, 018-67 25 03

David Halim, teknisk koordinator, IT-ansvarig, david.halim@slu.se, 018-67 19 00

Karen Gould Ekström, institutionsbiträde, karen.ekstrom@slu.se, 018-67 26 88

Ann Djurberg, institutionsadministratör, ann.djurberg@slu.se, 018-67 20 88


Gå till en fullständig personallista för stad och land »

Sidansvarig: anni.hoffren@slu.se