Hoppa till huvudinnehåll

Utbildning vid institutionen för stad och land

Institutionen ger kurser på grund- och avancerad nivå i ämnena landsbygdsutveckling, landskapsarkitektur och miljövetenskap. Vi har ansvaret för kurserna i sju utbildningsprogram på grund- och avancerad nivå. Vi bedriver också forskarutbildning inom agrarhistoria, landsbygdsutveckling, landskapsarkitektur och miljökommunikation. Nedan hittar du länkar till mer information om de program och kurser som institutionen ger.

Forskarutbildning vid institutionen för stad och land

Vi ger forskarutbildning i ämnena: agrarhistoria, landsbygdsutveckling, landskapsarkitektur och miljökommunikation

Forskarutbildningarna består dels av kurser, som kan tas inom ramen för institutionens egna forskarskola Samhälle och landskap (Society and Landscape), men även vid andra institutioner vid SLU eller andra lärosäten. Forskarstuderande driver också ett eget forskningsprojekt, sitt avhandlingsarbete, under handledning av några av institutionens forskare.

Institutionen driver också, i samarbete med institutionen för ekonomi, forskarskolan Social Science Perspectives on Sustainable Development (SSPSD).

Publicerad: 12 april 2022 - Sidansvarig: anni.hoffren@slu.se
Loading…