Examensarbete

Senast ändrad: 16 juni 2021

Välkommen att skriva ditt examensarbete här hos oss på Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap. Här finns möjlighet att skriva examensarbete på 15-, 30 och 60-poängs nivå inom huvudämnena biologi och skogshushållning. Välkommen med egna idéer och diskutera dessa med lämpliga handledare på institutionen. Vi är även öppna för tvärinstitutionellt samarbete och är positiva till examensarbeten som sträcker sig över de nationella gränserna. På Institutionen finns bl.a. ett stort kontaktnät i länderna kring södra Östersjön.

Mer information, kurskoder mm se den ENGELSKA SIDAN

Här finns kompetens inom bland annat:

 • Föryngring
 • Mångbrukets ekonomi
 • Naturvård
 • Skogsekologi
 • Patologi
 • Privatskogsbruk
 • Produktion
 • Tätortsnära skogsbruk
 • Skogshistoria
 • Skogspolitik
 • Skoglig planering
 • Skogsskötsel (barr-, bland-, löv- och ädel-)