Hoppa till huvudinnehåll

Forskning

Vi är en tvärvetenskaplig institution, där vi forskar och undervisar i många ämnen som berör uthålligt skogsbruk. Vårt arbete har global relevans, men vi har särskild expertis vad gäller frågor som rör det sydsvenska landskapet. Våra forskningsområden inkluderar skogsskötsel, skoglig ekologi, patologi, policy och planering. Vi samarbetar med olika typer av avnämare och sprider aktivt våra forskningsrön till berörda aktörer. Våra kurser på grund- och avancerad nivå behandlar samtliga nämnda områden.

Patologigruppen

Vi bedriver grund- och tillämpad forskning på träd och deras sjukdomar, i stad och skog. Vi vill vara relevanta för skogsägare och för samhället.

Phytophthora. Foto: Cameron Colleypriest

Skötselgruppen

Vårt fokus är skötsel av Sydsvenska barr- och lövskogar, men vi gör också utblickar till övriga Sverige och några andra länder.

Politikgruppen

Vi arbetar med ett brett spektrum av frågor inom skogspolitik och skogsplanering på flera nivåer, från enskilda fastigheter i Sverige till globala frågeställningar inom markanvändning.

Folk i skog

Naturvårdsgruppen

Vi forskar om ekosystemet i skogen. Det kan handla om interaktioner mellan organismer i skogen, vegetationshistoria och naturvårdsbiologi.

harsyra

Sydsvensk Blandskog

En stor del av forskningen på institutionen handlar om blandskog. I vilken grad kan de vara alternativ till monokulturer? Vi undersöker detta ur flera perspektiv, bland annat virkesproduktion, biologisk mångfald, plantetablering, landskapsbild och trädsjukdomar.

Sydsvensk Blandskogs Hemsida

Appar

Appar till iPhone och Android för gratis nedladdning.

Naturens kalender drivs av Svenska fenologinätverket, som är ett nätverk med flera universitet, myndigheter och föreningar.
Snytbagge: Om biologi och aktuell forskning
SilvaLocator: Databas över Sveriges skogliga fältförsök
FieldSites: en nationellt samordnad infrastruktur för terrester och limnologisk fältforskning.

Publicerad: 07 mars 2023 - Sidansvarig: klas.pernebratt@slu.se
Loading…