Sveriges lantbruksuniversitet

Forskning

Institutionens forskning syftar i huvudsak till att ta fram ny relevant kunskap för skogssektorn i södra Sverige och i Östersjöregionen. Mycket av forskningen sker i direkt samverkan med våra viktigaste avnämare, t.ex. skogsnäringen och skogsstyrelsen. Våra fem viktigaste forskningsområden är skogsskötsel, skogspolitik, skoglig planering, naturvård/skogshistoria och tropisk skogsskötsel/fröforskning.

Docentföreläsningar

Per-Ola Hedwall, Docentföreläsning 2017-11-08
"Understory Movements in Swedish Forests - Trends in Forest Floor Vegetation and Implications for Forest Management".
Sammanfattning
Presentationen

Michelle Cleary, Docentföreläsning 2017-11-08
"Ashes to Ashes and Rising Above: the global threat of alien invasive forest pathogens and opportunities to exploit host resistance to conserve populations"
Sammanfattning
Presentationen

gran_björk.jpg

Sydsvensk Blandskog

En stor del av forskningen på institutionen handlar om blandskog. I vilken grad kan de vara alternativ till monokulturer? Vi undersöker detta ur flera perspektiv, bland annat virkesproduktion, biologisk mångfald, plantetablering, landskapsbild och trädsjukdomar.

Sydsvensk Blandskogs Hemsida

naturenskalender.jpg

Appar

Appar till iPhone och Android för gratis nedladdning.

Naturens kalender drivs av Svenska fenologinätverket, som är ett nätverk med flera universitet, myndigheter och föreningar.
Snytbagge: Om biologi och aktuell forskning
SilvaLocator: Databas över Sveriges skogliga fältförsök
FieldSites: en nationellt samordnad infrastruktur för terrester och limnologisk fältforskning.

Publicerad: 09 november 2017 - Sidansvarig: Desiree.Mattsson@slu.se
Loading…