Hoppa till huvudinnehåll

Forskning

Vi är en tvärvetenskaplig institution, där vi forskar och undervisar i många ämnen som berör uthålligt skogsbruk. Vårt arbete har global relevans, men vi har särskild expertis vad gäller frågor som rör det sydsvenska landskapet. Våra forskningsområden inkluderar skogsskötsel, skoglig ekologi, patologi, policy och planering. Vi samarbetar med olika typer av avnämare och sprider aktivt våra forskningsrön till berörda aktörer. Våra kurser på grund- och avancerad nivå behandlar samtliga nämnda områden.

Sydsvensk Blandskog

En stor del av forskningen på institutionen handlar om blandskog. I vilken grad kan de vara alternativ till monokulturer? Vi undersöker detta ur flera perspektiv, bland annat virkesproduktion, biologisk mångfald, plantetablering, landskapsbild och trädsjukdomar.

Sydsvensk Blandskogs Hemsida

Appar

Appar till iPhone och Android för gratis nedladdning.

Naturens kalender drivs av Svenska fenologinätverket, som är ett nätverk med flera universitet, myndigheter och föreningar.
Snytbagge: Om biologi och aktuell forskning
SilvaLocator: Databas över Sveriges skogliga fältförsök
FieldSites: en nationellt samordnad infrastruktur för terrester och limnologisk fältforskning.

Publicerad: 01 juli 2022 - Sidansvarig: klas.pernebratt@slu.se
Loading…