ALTERFOR

Senast ändrad: 25 november 2016
DSC_1774.JPG

Dagens skogsskötselsystem har utvecklats som svar på förhållanden under tidigare historia och är ofta knutna till ett nationellt eller regionalt sammanhang. Är de verkligen lämpade att möta det 21:a århundradets utmaningar? Det tror inte forskarna inom det nya EU-projektet Alterfor, som hade kick-off i Alnarp 6–8 april.

 


Kontaktinformation

Projektkoordinator
Professor Ljusk Ola Eriksson
Institutionen för skoglig resurshushållning, SLU Umeå
090-786 83 78, 070-644 00 04, ljusk.ola.eriksson@slu.se

Vetenskaplig ledare
Docent Vilis Brukas
Institutionen för sydsvensk skogsveteskap, SLU Alnarp
040 41 51 98, vilis.brukas@slu.se

Projekthandläggare
Dr Giulia Attocchi
Institutionen för sydsvensk skogsveteskap, SLU Alnarp
040 41 51 94, giulia.attocchi@slu.se

Sidansvarig: Desiree.Mattsson@slu.se