Doktorand i skogsskötsel med inriktning mot planterad björk

Senast ändrad: 11 november 2022

Klimatförändringen utsätter våra skogar för risker. För närvarande är produktionen av skogsbiomassa varken säker, hållbar eller tillräcklig för att möta framtida krav från både energi- och processindustrin. ”TREES FOR ME” är ett kompetenscenter för snabbväxande lövträd, det vill säga poppel, asp, hybridasp och björk, med syfte att uppnå mer hållbara skogar för produktion av material och energi.

Innehållsbeskrivning:
Målet med tjänsten är en skoglig doktorsexamen. Huvuduppgiften blir att utveckla kunskapen om plantproduktion och föryngring av björk. I projektet ingår att etablera och att utvärdera försök i plantskola och skog som kan ligga till grund för ökad kunskap om föryngring av björk. Doktoranden kommer att få en forskarutbildning i skogsskötsel med speciellt fokus på plantproduktion, föryngring, ekofysiologi och uthålligt skogsbruk.

Doktoranden kommer att ingå i vår forskargrupp i skogsskötsel där vi använder oss av både empiriska data och mekanistiska modeller. Vi forskar på alla skötselsystem och en variation i skogsbruksmål, inklusive naturvårdande skötsel. Vi är också ansvariga för skötselundervisningen på två master- och ett kandidatprogram.

Kvalifikationer:
Sökande bör vid tidpunkten för antagning som doktorand ha erhållit en M. Sc i skogsskötsel, skogsvetenskap, biostatistik eller liknande discipliner men med huvudsakligt fokus på skogsskötsel, överlevnad och tillväxt hos planterade plantor samt trädens tillväxt. Andra meriterande kvalifikationer är erfarenhet av skoglig analys, framför allt med vana att arbeta med R och/eller GIS programvaror samt goda färdigheter i skriftlig kommunikation på engelska. Körkort är nödvändigt i tjänsten.

Ansökan måste innehålla: En sammanfattning av förväntningar på tjänsten och beskrivning av det egna intresset i skogsskötselämnet och hur det kopplar till tjänsten (max 1 A4-sida), CV samt kontaktinformation till två referenspersoner.

 

För mer information och ansökan