Doktorand i skogsskötsel med inriktning mot planterad björk

Senast ändrad: 02 september 2022

Vi tar emot ansökningar till tjänst som doktorand med inriktning mot planterad björk, som kommer vara placerad vid ett nytt kompetenscenter för snabbväxande lövträd för hållbart skogsbruk, material och energi i Sverige (Trees For Me). Centret arbetar i nära samarbete med skogssektorn och andra intressenter.

Innehållsbeskrivning

Målet med tjänsten är en skoglig doktorsexamen. Huvuduppgiften blir att utveckla kunskapen om plantproduktion och föryngring av björk. I projektet ingår att etablera och att utvärdera försök i plantskola och skog som kan ligga till grund för ökad kunskap om föryngring av björk. Doktoranden kommer att få en forskarutbildning i skogsskötsel med speciellt fokus på plantproduktion, föryngring, ekofysiologi och uthålligt skogsbruk.

Doktoranden kommer att ingå i vår forskargrupp i skogsskötsel där vi använder oss av både empiriska data och mekanistiska modeller. Vi forskar på alla skötselsystem och en variation i skogsbruksmål, inklusive naturvårdande skötsel. Vi är också ansvariga för skötselundervisningen på två master- och ett kandidatprogram.

Kvalifikationer

Sökande bör vid tidpunkten för antagning som doktorand ha erhållit en M. Sc i skogsskötsel, skogsvetenskap, biostatistik eller liknande discipliner men med huvudsakligt fokus på skogsskötsel, överlevnad och tillväxt hos planterade plantor samt trädens tillväxt. Andra meriterande kvalifikationer är erfarenhet av skoglig analys, framför allt med vana att arbeta med R och/eller GIS programvaror samt goda färdigheter i skriftlig kommunikation på engelska. Körkort är nödvändigt i tjänsten.

Ansökan måste innehålla: En sammanfattning av förväntningar på tjänsten och beskrivning av det egna intresset i skogsskötselämnet och hur det kopplar till tjänsten (max 1 A4-sida), CV samt kontaktinformation till två referenspersoner.

Ansökan

Välkommen med din ansökan senast 2022-09-30.

Mer information och länk till ansökningsformulär


Kontaktinformation

Urban Nilsson, Professor
Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap, SLU
Urban.Nilsson@slu.se, 070-3465192