Doktorand, skogsskötsel med inriktning mot planterad björk

Senast ändrad: 11 november 2022

Vi tar emot ansökningar angående som doktorand för ett nytt kompetenscenter för snabbväxande lövträd (TREES FOR ME) vid Institutionen för Sydsvensk Skogsvetenskap vid SLU. Centret arbetar i nära samarbete med skogssektorn och andra intressenter. Klimatförändringen utsätter våra skogar för risker och för närvarande är produktionen av skogsbiomassa varken säker, hållbar eller tillräcklig för att möta framtida krav från både energi- och processindustrin eller för att möta samhällets mål för biodiversitet och rekreation. ”TREES FOR ME” är ett kompetenscenter för snabbväxande lövträd, det vill säga poppel, asp, hybridasp och björk, i syfte att uppnå mer hållbara skogar, material och energi.

Innehållsbeskrivning:
Målet med tjänsten är en skoglig doktorsexamen. Huvuduppgiften blir att utveckla kunskapen om skötsel av planterad björk. I projektet ingår att etablera och att utvärdera skogliga försök som kan ligga till grund för ökad kunskap om skötsel och produktionsmodeller för björk. Dessa tillämpade frågeställningar kommer kompletteras med grundvetenskapliga frågeställningar kring trädslagens specifika respons och egenskaper, vilket kommer vara av fortsatt nytta för forskning om klimat och ståndortsanpassning.

Doktoranden kommer att ingå i vår forskargrupp i skogsskötsel där vi använder oss av både empiriska data och mekanistiska modeller. Vi forskar på alla skötselsystem och en variation i skogsbruksmål, inklusive naturvårdande skötsel. Vi är också ansvariga för skötselundervisningen på två master- och ett kandidatprogram.

Kvalifikationer:
Sökande bör vid tidpunkten för antagning som doktorand ha erhållit en M. Sc i skogsskötsel, skogsvetenskap, biostatistik eller liknande discipliner men med huvudsakligt fokus på förståelse av skogsskötsel och trädens tillväxt. Andra meriterande kvalifikationer är erfarenhet av skoglig analys, framförallt med vana att arbeta med R och/eller GIS programvaror samt goda färdigheter i skriftlig kommunikation på engelska. Körkort är nödvändigt i tjänsten.

Ansökan måste innehålla: En sammanfattning av förväntningar på tjänsten och beskrivning av det egna intresset i skogsskötselämnet och hur det kopplar till tjänsten (max 1 A4-sida), CV samt kontaktinformation till två referenspersoner.

Mer information och ansökan