Hoppa till huvudinnehåll

Doktorandtjänst i skogspatologi och skötsel

Senast ändrad: 03 juli 2023
Plantor av ask i växthus. Foto.

Vi söker en doktorand som ska fokusera på föryngring av ask och restaurering av lövskogar efter angrepp av askskottssjukan.

Askskottsjukan är en sjukdom som orsakas av en invasiv svamp och som har fått storskaliga effekter på förekomst av ask i landskapet. Vi har under senare år tillsammans med Skogforsk utvecklat metoder för att screena för mer resistenta askar.

I det här projektet vill vi titta mer på de askar som inte har blivit lika angripna som övriga träd och framförallt studera självföryngring och frösådd från dessa individer.

Vi anställer en doktorand som under fyra år kommer bli en av oss i teamet i projektet Rädda asken.

Frågan är:
Hur kan vi använda oss av befintliga resistenta askar för att behålla och föryngra ask i framtiden?

Innehållsbeskrivning

Under de senaste årtiondena har de svenska skogarna hotats av nya skadegörare och ask är ett av flera av de ädla lövträden som drabbats hårt av svampskador. Asksskottsjukan som drabbat askarna är ett hot mot trädslagets överlevnad i princip i hela Europa men drabbar hårdast i det nordliga utbredningsområdet. En viktig komponent i att motverka artförlust blir att förstå samverkan mellan trädets motståndskraft, klimatförändring och betesskador. Ask kan producera ett högkvalitativt timmer och har samtidigt stor ekologisk och kulturell betydelse såväl i naturmiljöer som i urbana. Forskningsprogrammet ”Rädda asken”, initierat av SLU och Skogforsk, syftar till att utveckla en askpopulation med högre resistens för framtiden och därmed behålla trädslaget.

Doktorandprojektet fokuserar på föryngring av ask och restaurering av ask-ädellövskogsmiljöer. Projektet ska generera ny kunskap om askens föryngringsstatus ute i skogsmiljöer som har en kronisk påverkan av askskottsjukan samt i nya planteringar med växtförökning av utvalda fenotyper som visat på hög tolerans mot den invasiva patogenen. Projektet syftar också till att etablera strategier för markägare och ge underlag till att återskapa ädellövskogar i områden där svampen orsakat stora avgångar.

Doktoranden kommer ingå i forskargrupperna med fokus på skogspatologi och skogsskötsel. Skogspatologigruppen vid SLU i Alnarp studerar biologi, ekologi och epidemologi av endemiska och exontiska invasiva skogspatogener. Vårt arbete kretsar kring sjukdomskontroll och prevention samt interaktioner mellan träd och svampar och svampliknande organismer, inklusive värdsymbioser och trädets försvarsmekanismer. Vi utför molekylärdiagnostik och värd-kemiska analyser för att bättre förstå biologin bakom infektion och försvar.

Forskargruppen i skogsskötsel studerar föryngring och skötsel av ädla lövträd i den tempererade och sydboreala zonen. Nya och gamla försök är fundamentala för att förklara hur skötsel orsakar föryngringsresultat, tillväxt och beståndsutveckling. Doktoranden kommer också att ha utmärkta tillfällen att arbeta med internationella kollegor.

Placering           

Alnarp

Tillträde

15 oktober 2023 eller enligt överenskommelse.

Mer information och ansökan

Ansök senast 15 oktober 2023.

Läs mer och ansök via SLU:s ansökningssida - slu.se.

Loading…