Forskningsprojekt "Älgarnas foder och hälsa/Sydälg"

Senast ändrad: 12 september 2016
dia0521.jpg

FORSKNINGSPROJEKTET ”ÄLGARNAS FODER OCH HÄLSA / SYDÄLG” Projektledare Annika Felton Email: Annika.Felton (at) slu.se

SLU och SVA studerar älgars hälsa hösten 2014 - vintern 2015
Hjälp oss samla in prover till vår forskning:
Kan näringsekologi påvisa samband mellan älgens hälsa och landskapets foder?

De här proverna önskar vi hjälp med från dig som är jägare: Maximalt sju fysiska prover från skjutna älgar skall tas, efter att man gjort en bedömning av djurets hull. Ett av proven innebär att en bit av mjälten skärs bort för att forskarna ska kunna se eventuella blodburna smittämnen. Hela vänstra njuren med fettkapsel samlas in för att bedöma älgens långsiktiga hälsostatus, samt från vuxna hondjur livmoder och äggstockar. Jägarna ska också fylla en burk med urkramat våminnehåll, samt ta prover av spillningen. Från bogen önskar man en tio gånger tio centimeter stor skinnbit för att undersöka förekomsten av utvärtes parasiter. Slutligen ska en underkäkeshalva från vuxna älgar med för åldersbestämning.

Instruktionsfilmer till insamlingen av prover från skjutna älgar 2014/15

Du som är jägare inom älgförvaltningsområdena Södermanland 3 (Öster Malma) och Kronoberg 7 (Norr om Växjö) kan ladda ner denna instruktionsfilm ”Sydälg” (343 MB)

Du som är jägare inom älgförvaltningsområdena Västra Götaland 6, Jönköping 6, Skåne Nord Öst, Västervik Södra samt jaktkrets Växjö Södra kan ladda ner denna instruktionsfilm ”Foder och Hälsa” (951 MB)

Tack för att ni hjälper till med insamlingen!

 

Kan näringsekologi påvisa samband mellan älgens hälsa och landskapets foder?
Publicerad 2014-10-03

Forskare från SLU och SVA startar i höst en omfattande insamling av prover från fällda älgar, där jägarna har avgörande betydelse för om forskningen ska lyckas. Målet är att få in prover från minst 40 älgar per älgförvaltningsområde som ingår i projektet. Annika Felton, viltforskare vid SLU i Alnarp är huvudsökande, och koordinerar insamlingen tillsammans med Jonas Malmsten vid SVA (Avd. för patologi och viltsjukdomar).

Forskningsområdet omfattar sex älgförvaltningsområden på totalt 1,1 miljoner hektar, fem i Götaland och ett i Svealand, och det finns tre särskilda syften med forskningen:

• Att studera födotillgångens effekter på älgarnas kroppsvikt och hälsa.
– Sambandet mellan djurens näringsintag, hälsa och reproduktion undersöks. En följdfråga är om obalans i foderkvaliteten kan förklara de negativa trender vi ser hos älgarna i södra Sverige.
• Att titta på älgarnas hälsotillstånd relaterat till skogsskadorna.
– Sambandet mellan älgpopulationens vigör, betestrycket och tätheten av konkurrerande klövvilt undersöks. Ses någon relation mellan de biologiska proverna och ÄBIN (Älgbetesinventeringarna)?
• Att utvärdera och förbättra Skogsstyrelsens foderprognoser.
– Kan man förbättra indexet ”foderproducerande ungskog”, och kan man göra det mer relevant på älgskötselområdesnivå?

Maximalt sju fysiska prover från skjutna älgar skall tas, efter att man gjort en bedömning av djurets hull. Ett av proven innebär att en bit av mjälten skärs bort för att forskarna ska kunna se eventuella blodburna smittämnen. Hela vänstra njuren med fettkapsel samlas in för att bedöma älgens långsiktiga hälsostatus, samt från vuxna hondjur livmoder och äggstockar. Jägarna ska också fylla en burk med urkramat våminnehåll, samt ta prover av spillningen. Från bogen önskar man en tio gånger tio centimeter stor skinnbit för att undersöka förekomsten av utvärtes parasiter. Slutligen ska en underkäkeshalva från vuxna älgar med för åldersbestämning.

Projektet finansieras till största delen genom anslag ur Viltvårdsfonden. Södra deltar också med medel och utöver SVA och SLU finns också Skogsstyrelsen i projektet.

 


Kontaktinformation
Sidansvarig: Desiree Mattsson