Naturvård och skogshistoria

Senast ändrad: 09 juni 2016

Vi forskar inom skoglig naturvårdsbiologi och skogshistoria. Den naturvårdsbiologiska forskningen fokuserar dels på effekter av så kallad ”generell naturhänsyn” i det barrdominerade skogsbruket, och dels på faktorer som påverkar arters utbredning i ädellövskogar.

Vi undersöker även trädslagens betydelse för biologisk mångfald i sydsvensk skog och klövviltets påverkan på trädslagssammansättningen. Inom den skogshistoriska forskningen undersöker vi trädslagens och skogsbrändernas dynamik i ett långtidsperspektiv och vi använder flera olika metoder, bland annat pollenanalys, paleoentomologi och dendrokronologi. Även den skogshistoriska forskningen har en naturvårdsbiologisk inriktning.


Kontaktinformation

Matts Lindbladh, Professor
Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap, SLU
matts.lindbladh@slu.se
040-415 196

Jörg Brunet, Professor, Programstudierektor Euroforester
Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap, SLU
jorg.brunet@slu.se, 040-415184

Sidansvarig: desiree.mattsson@slu.se