Postdoktor i föryngring och ungskogsvård i tall

Senast ändrad: 11 november 2022

En anställning som postdoktor i skogsskötsel med inriktning mot föryngring och ungskogsvård i planterade, naturligt föryngrade och sådda tallbestånd ledigförklaras vid institutionen för sydsvensk skogsvetenskap, SLU, Alnarp.

Arbetsuppgifter:
Innehavaren av anställningen ska utveckla sig inom ämnesområdet skogsskötsel med inriktning mot föryngring och ungskogsvård i planterade, naturligt föryngrade och sådda tallbestånd. Forskningen skall ske i nära samarbete med forskare inom institutionen och övriga SLU, samt genom nationellt och internationellt samarbete. Under anställningsperioden skall ett antal fältförsök mätas, analyseras och redovisas i manuskript som skickas till internationella vetenskapstidskrifter men resultat skall också redovisas i populärvetenskapliga tidskrifter och vid exkursioner och seminarier.

Därutöver ska innehavaren av anställningen:

  • samarbeta och kommunicera med relevanta aktörer i näringen
  • undervisa på grund- och avancerad nivå
  • fortbilda sig pedagogiskt

 

Kvalifikationer:
Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. För att anställas som postdoktor ska den sökande vara vetenskapligt kompetent inom ämnesområdet för anställningen.
Postdoktor är en karriärutvecklingsanställning och vi söker därför primärt personer som avlagt doktorsexamen för högst tre år sedan.
God förmåga att kommunicera på engelska i tal och skrift är ett krav.
Därutöver bedöms sökandes förutsättningar att utveckla sig inom det aktuella forskningsområdet.
Vikt kommer också att fästas vid kommunikativ förmåga och förmåga till samarbete inom institutionens skogsskötselgrupp och med forskare inom institutionens övriga verksamhetsområden.
Erfarenhet av undervisning och administration samt förmåga att kommunicera på svenska är meriterande.
Efter kvalifikationskraven kommer vikt läggas vid den sökandes personliga egenskaper och lämplighet.

 

Ansök på SLU:s sida för Lediga anställningar

Länk

Länk2


Kontaktinformation

Urban Nilsson, Professor
Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap, SLU
Urban.Nilsson@slu.se, 070-3465192