Skogspolitik och Skoglig planering

Senast ändrad: 29 maj 2016

I vår forskning analyserar vi olika aspekter av den skogliga planeringen. Utgående från det enskilda privatskogsbruket kombineras företagets planering med ett landskapsperspektiv och relateras till de förutsättningar som skapas av den nationella skogspolitiken. Såväl de biologisk/fysiska som de socio-ekonomiska komponenterna i landskapet beaktas. Riskanalys är ett genomgående tema. Olika sätt att hantera och analysera spatial data utgör en viktig metodologisk bas. Jämförande analyser av skogspolitiken i olika länder är ett växande forskningsområde och kopplingen till olika internationella processer som klimatförhandlingar och markanvändningsförändringar kommer att bli viktiga fokuseringsområden.


Kontaktinformation

Vilis Brukas, Forskare
Kursansvarig: Nationell och internationell skogpolitik
Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap, SLU
vilis.brukas@slu.se, 040-415 198

Renats Trubins, Postdoktor
Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap, SLU
renats.trubins@slu.se, 040-415183

Sidansvarig: desiree.mattsson@slu.se