Skogspatologi

Senast ändrad: 28 augusti 2022
mer svamp

I skogspatologigruppen arbetar vi med grund- och tillämpad forskning relaterad till biologi, ekologi och epidemier av svampar som orsakar sjukdomar på träd i städer och i skog.

Vårt mål är att skapa en större medvetenhet om de ekonomiska och ekologiska effekterna av inhemska och exotiska trädsjukdomar. Vi vill också hitta lösningar som minskar förluster skapar hållbara och friska skogar.

I vårt team ingår exporter på rotröta på barrträd, askskottsjuka, almsjuka, phytophthora, kräftsjukdomar på lövträd och sjukdomar på barr av tall.

Vi genomför både fältstudier och använder den allra senaste tekniken inom kemisk analys och next generation sequencing för att besvara frågor som har ett faktiskt och direkt betydelse för naturvård och mark- och skogsbruk.

Forskargruppen har ett brett fokus, med flera skilda expertområden, till exempel:

  • Samspelet mellan träd och svamp- och svampliknande organismer
  • Biologisk och genetisk sjukdomskontroll
  • Trädmikrobiom
  • Molekylär diagnostik med service för intresserade
  • Nya tekniker för tidig upptäckt av invasiva arter
  • Övervakning av skogens hälsa med hjälp av drönare
  • Trädens biologiska motståndskraft och försvarsmekanismer

Fakta:

Forskningen om skogspatologi har bidragit till skogssektorn under mer än 30 år, då den startade på institutionen. Vi har en nära kontakt och ett bra samarbete med ett stort antal av intressenter.

Tillsammans är i ett internationellt team på 10-15 personer av seniora forskare, post doktorer, PhD-studenter, gästande forskare och tekniker. Gruppen har ett starkt internationellt fokus och arbetar med projekt inte bara i Sverige utan också i andra delar av världen som Europa, Nordamerika och östra Asien.