Kontakt

Senast ändrad: 27 november 2018

Har du frågor om Institutionen och vår verksamhet:

 

Prefekt: Vilis Brukas
Vilis.Brukas@slu.se, 040 415198 

Vice-prefekt och studierektor: Matts Lindbladh
Matts.Lindbladh@slu.se, 040 415196

Programstudierektor Euroforester: Jörg Brunet
Jorg.Brunet@slu.se, 040 415184

Studierektor Forskarutbildningen: Magnus Löf
Magnus.Lof@slu.se, 040 415119

Koordinator Euroforester: Desiree Mattsson
Desiree.Mattsson@slu.se, 040 415188

Institutionsadministratör: Violeta Kokos
violeta.kokos@slu.se, 040 415172

Ekonom: Zhanna Möller
Zhanna.Moller@slu.se, 040 415123

Tekniker: Kent Hansson
Kent.Hansson@slu.se, 040 415103

 

Fakta:

Postadress:
Institutionen för Sydsvensk Skogsvetenskap Box 49 230 53 Alnarp

Faxnummer till Institutionen 040-46 23 25

Besöksadress:
Institutionen för Sydsvensk Skogsvetenskap Sundsvägen 3 230 53 Alnarp

Faktureringaddress: SLU Fakturamottagning Box 7090 750 07 Uppsala

OBS! fakturan måste märkas med ett referensnummer. Vänligen fråga din kontaktperson på Institutionen om detta.


Kontaktinformation
Sidansvarig: desiree.mattsson@slu.se