Nyhetsbrev Sydsvensk skogsvetenskap

Senast ändrad: 27 februari 2020

Här hittar du alla nyhetsbrev från Institutionen för Sydsvensk skogsvetenskap i omvänd kronologisk ordning.

Nyhetsbrev

Vill du prenumerera på nyhetsbrevet maila: sydsvenskskogsvetenskap@slu.se

2017   2018   2019   2020
_______________

2020

Bättre precision i planteringarna

Lampor och element i skogen

Slumrande potentital för ädellöv

Inbjudan till exkursion Skogen & klimatet

Förluster då tall byts mot gran

2019

Hårt betestryck ger blandskog

Park och skog i dynamiskt möte

Doktorns recept för mer ek

Träd spelar roll

Många tips för att skapa viltfoder

Ny högre skoglig utbildning

Klimatforskningen kraftsamlar

Efter granbarkborren...

Ljus idé för att beräkna tillväxt

250-årig kunskap i nytt ljus

Hitta och vårda hänsynsträden

Nära målgång efter 125 år

När skogen flyttar in till staden

Riskfylld handel med växter

Miljövinst med lång omloppstid

Gödsling ungskog

Kurs i föryngring

Ny teknik för urval av plantor

Björkar gör mer nytta i grupp

2018

Många fåglar i äldre granskog

Foderskapande åtgärder mot älgbete

Utmaning: Maxa produktionen

Brandhistorien upprepar sig

Tallens tillväxt överraskar

Kalk lyft för poppel

Följderna av tallens reträtt

Barkgnag kronhjort

Euroforester nätverk

Snytbaggar

Alterfor visar vägval

Grupper av björk bland granen

Masterskurs Urban Forestry

Gallrar fram ädellöv

Isländskt skogs-hopp

Miljöväg till skogsutbildning

Ny kunskap om beteskador

Doftskydd av ekollon vid sådd

Lyft för skogsforskning i Alnarp

Vägen från Växjö till Alnarp

2017

Fras började i gallringsskogen

Odlade julgranar

Ny metod för att beräkna trädens tillväxt

Klimatet påverkar myrarna

Eld får fart på ekplantor

Försöker rädda asken

Över 500 studenter på internationell kurs

Därför försvann linden

Träd i Alnarp ger hopp i Zambia

30 år med skog i Alnarp

Nötskrika föryngrar ek

Många vill läsa skog i Alnarp

Hoten från phytophthora

Jägmästare Sverigeresa

FRAS-Storsatsning på sydsvensk skog

Öppnar vägen för poppel

Början på Euroforester

Beräkna självföryngrad björk

Mer pengar till rotröteforskning

Vildsvin saboterar vårblommor

Tillväxt tall/gran

Älgarnas foder och hälsa

Årsringar varnar för bränder

Ida Wallin skoglig doktor

Läget för fåglarna i barrskogen

Jägmästare kan fullfölja utbildningen i Alnarp

 

Sidansvarig: Desiree.Mattsson@slu.se