Publicerat

Senast ändrad: 18 oktober 2021

På denna sida samlar vi allt som publiceras för att det skall bli enkelt att hitta det som ni söker. Här finns det mesta från vetenskapliga artiklar till avhandlingar, arbetsrapporter och det som publiceras i öppna media, såsom reportage och intervjuer. Hoppas du hittar spännande läsning.

SLUpub - SLU:s publikationsdatabas
SLUpub innehåller SLU-forskares publicering. Databasen startade 2003 men även en del äldre material finns registrerat. I många fall finns länk till fulltext, främst för de senaste åren.

 

Institutions avhandlingar
Här hittar du alla doktorsavhandlingar och licentiatuppsatser som gjort på Institutionen. De flesta finns tillgängliga elektroniskt via SLU:s bibliotek.

 

Institutionens Arbetsrapporter
Här hittar du alla Arbetsrapporter som gjort på Institutionen.

 

I Media
Egna artiklar, Intervjuer och reportage

 


Kontaktinformation