I Media

Senast ändrad: 06 februari 2023

Här hittar ni populärvetenskapliga artiklar Institutionen skriver själva, samt tidningsartiklar där Institutionens personal blir intervjuande.

Egna Artiklar

Skogsträdens hemliga svampar har många roller
Ekbladet nr 33. Artikel av forskare Johanna Witzell.
En liten bit av ekbark eller ekved kan hysa ett flertal mikroskopiska svampar. Dessa interna svampar kallas endofyter och de lever inom trädet utan att orsaka symptom. Bättre förståelse för endofytsvampars mångfald och biologiska aktivitet och dess reglering inom träd skulle kunna hjälpa oss att nyttja dessa svampar i skogsskydd och skogsproduktion.

Nya perspektiv på ekskogsskötsel
Ekbladet nr 32. Artikel av forskare Lars Drössler (numera universitetet i Georgien).
Det är en utmaning att odla ek i kombination med andra trädslag. Här kan svenska skogsskötare lära mycket från våra grannländer.

 

Intervjuer/ Reportage

2019-03, Skogskunskap. Nya filmer om blandskog!
Fyra SLU doktorander har delat sina erfarenheter av skillnader mellan gran och tall, och om blandskog i två nya filmer på Skogskunskap.

 

Skogseko nr 1, 2019. Reportage om Euroforester studenternas besök på Östad Säteri, november 2019
Skogligt kunskapslyft grundlagt på 1700-talet. Förra året bidrog skogsbruket på Östad till att "gröna" utbildningar stöttades med ett par miljoner kronor. 

Jägmästaren Hanna Bernö valde att läsa en del av kurserna i Alnarp, vilket gav många internationella utblickar. Läs hennes krönikor i Skogsaktuellt.

När kursledarna inte ser studenterna för alla träd, 23 november-2018

Hur möter man som skoglig students en värld i förändring, 11 juni -2018

 

Mallarna följs inte
I tidningen Skogen intervjuas Martin Goude om tillämpningen av gallringsmallarna. Han medverkade även vid Gallringsdagarna utanför Jönköping.

Ny app bedömer kronhjortskador
Reportage i Skogsaktuellt där forskare Annika Felton intervjuas
Hur mycket kostar kronhjorten att ha i sin skog? Forskaren Annika Felton har tillsammans med kollegor tagit fram en praktiskt app som ska hjälpa skogsägaren att ta beslut kring viltvård.

Skador av kronvilt i ny app
Även tidningen Norra Skåne har ett reportage om den nya appen

Gallring: Attityden förändras
Reportage i Skogen 6/7-2018 där forskare Urban Nilsson intervjuas.
Måste man gallra? Är det lönsamt? Vad som tidigare var mer eller mindre självklart har blivit mer komplicerat.

Färre blåbär när granmörkret tätnar
Reportage i Sveriges Natur nr 4 2018 där forskarna Ola Hedwall och Annika Felton intervjuas.
Vardagsskogarna förvandlas i det tysta. Granmörkret tätnar, blåbärsriset minskar och älgarna kastar sig över de lövträd som vågar sticka upp.

Årsringarnas mönster berättar om dåtidens skogsbränder
I Skogseko nr 3-2018 berättar Igor Drobryshev om hur risken för skogsbränder kan förutses genom att titta i backspegeln på bränder i historien.

Gamla data ger ny kunskap
Tidningen Skogen berättar om hur forskarna Per-Magnus Ekö och Ulf Johansson fullföljer ett arbete som inleddes på 1800-talet. Det handlar om resultaten från provytor med ek. Målet är att öka kunskapen om ekens tillväxt.

 

 

 


Kontaktinformation

Pär Fornling, Informatör på Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap i Alnarp
Mail: par.fornling@slu.se
Telefon: 070-5956022