Rekordmånga studenter

Senast ändrad: 14 april 2023
Jörg Brunet

När höstterminen nu börjat har Alnarp långt över 100 skogliga studenter.

– Det är väldigt roligt. Inte minst är vår nya utbildning, Skog och Landskap populär. Med den når vi nya grupper av studenter än de som traditionellt söker sig till skogliga utbildningar, säger institutionsstudierektor Jörg Brunet.

Utbildningarna på institutionen har länge varit internationellt inriktade och i år kommer studenterna från 15 olika nationer, även om svenskar utgör den största gruppen.

EUROFORESTER är en unik internationell utbildning genom att den redan från början var inriktad på flera nationer. Då länderna i Östeuropa blev självständiga, efter Berlinmurens fall, erbjöds studenter från skogliga fakulteter  stipendier för utbildningen i Alnarp. Deltagarna från länderna kring Östersjön är fortfarande  den största gruppen, men den har vidgats till studenter från hela världen.
De går ett tvåårigt mastersprogram, eller väljer enskilda kurser. Den här terminen har Euroforester 40 deltagare.

FOREST and Landscape är ett kandidatprogram i gränslandet mellan skog och landskap. Det är ett samarbete mellan skogsvetenskapliga fakulteten och LTV-fakulteten. Studenterna läser både skogsvetenskap och landskapsarkitektur i Alnarp. Efter de tre åren kan den som vill exempelvis bygga på med mastersprogrammet Euroforester och få en högre akademiskt skoglig utbildning i nivå med jägmästarna.
Forest and Landscape började förra året och lockade många deltagare redan från början. Nu går 25 studenter det andra året och i år började ett 30-tal studenter på kandidatprogramet.

SKOGSBRUK med många mål är ett nytt mastersprogram i samarbete med Linné-universitetet. I huvudsak är det en distanskurs, som kan läsas på halvfart. Under hösten hålls dessutom distanskursen ”Anpassning av skogsbruksmetoder för varierande mål”. Kursen hade premiär förra året och lockade då många privata skogsägare. Eftersom den går på kvartsfart går den att kombinera med det vanliga arbetet.

DET ökade intresset för de skogliga utbildningarna innebär förstås också flera utmaningar.
– Vi har nu fler forskare som också deltar i utbildningen. Det kräver exta insatser, men är också ett viktigt samspel. Utbildningen och forskningen går hand i hand.
– Flera av våra mastersstudenter har valt fördjupa utbildningen genom att forska vidare och disputera, berättar Jörg Brunet.

HAN tror att den skogliga debatten bidrar till att öka intresset för skogen och därmed utbildningarna.
– Även om debatten går åt lite olika håll och skogsbruket får en del kritik kommer skogen på goda grunder i fokus. Den har en nyckelroll för en mängd framtidsfrågor och då är det förstås viktigt att vi får ungdomar som väljer att studera och fördjupa sig i de skogliga frågorna, konstaterar Jörg Brunet.

Nya studenter 2022


Kontaktinformation