Sveriges lantbruksuniversitet

Forskarskola i Skogshushållning med inriktning bioekonomi

Forskarskolan i Skogshushållning med inriktning bioekonomi är ett gemensamt initiativ mellan Fakulteten för skogsvetenskap vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) och arbetsgivarrepresentanter från den Svenska skogssektorn.

Det övergripande målet med forskarskolan är att säkra framtida kompetensförsörjningen för den svenska skogsbaserade bioekonomin.

Publicerad: 23 maj 2017 - Sidansvarig: Desiree.Mattsson@slu.se