Sveriges lantbruksuniversitet

Forskarskola i Skogshushållning med inriktning bioekonomi

Forskarskolan i Skogshushållning med inriktning bioekonomi är ett gemensamt initiativ mellan Fakulteten för skogsvetenskap vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) och arbetsgivarrepresentanter från den Svenska skogssektorn.

Det övergripande målet med forskarskolan är att säkra framtida kompetensförsörjningen för den svenska skogsbaserade bioekonomin.

 

Mer information finns på den engelska sidan av BECFOR.

Forskarutbildning vid SLU

SLU:s verksamhet består av nästan 75 procent forskning. På ett så pass forskningsintensivt universitet finns det av naturliga skäl stora möjligheter till forskarstudier. SLU examinerar drygt 100 doktorer varje år och det finns ca 700 aktiva forskarstudenter.

Gå till hemsidan för Forskarutbildning

Doktorandkurser vid SLU

SLU-kurserna annnonseras i den nätbaserade sökbara databasen SLU-kurs forskarutbildning. Observera att sökmotorn är engelskspråkig och ligger på webbens engelska sidor.

Gå vidare till SLU-kurs forskarutbildning

Publicerad: 07 februari 2018 - Sidansvarig: Desiree.Mattsson@slu.se