Sveriges lantbruksuniversitet

Forskarskola i Skogshushållning med inriktning bioekonomi

Forskarskolan i Skogshushållning med inriktning bioekonomi är ett gemensamt initiativ mellan Fakulteten för skogsvetenskap vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) och arbetsgivarrepresentanter från den Svenska skogssektorn.

Det övergripande målet med forskarskolan är att säkra framtida kompetensförsörjningen för den svenska skogsbaserade bioekonomin.

 

Mer information finns på den engelska sidan av BECFOR.

logo.png

BECFOR Ansökan om finansiering 4. året

Tidsram: Utlysning öppnar 1 december, 2017, sista ansökningsdatum
22 januari, 2018.
Ansökan skickas via epost till Desiree.Mattsson@slu.se.
Beslut fattas under styrgruppsmötet den 27 februari 2018. Mottagarna av
finansiering presenteras på BECFOR årsmöte den 11-12 april, 2018.

Ansökningsformulär HÄR

Publicerad: 01 december 2017 - Sidansvarig: Desiree.Mattsson@slu.se