Elborr berättar mer

Senast ändrad: 11 november 2022
Magnus Persson

Den elektroniska tillväxtborren ger mer information än den traditionella, men mindre ingrepp i trädet. För dyr för gemene man, troligen, men mycket användbar för forskare.

Den klassiska tillväxtborren har troget hjälpt generationer av skogsfolk att räkna årsringar, men även den har – förstås – fått konkurrens av elektroniska varianter som både är snabbare och ger mer information. Och är skonsammare.

Med det instrument som används av forskare vid Linnéuniversitetet tar arbetet bara tjugo sekunder och hålet efter borrningen är bara tre millimeter och växer fort ihop. Den konventionella borren efterlämnar ett hål med ungefär en centimeter i diameter.

­– Verktyget pressar in ett långt borr i en konstant hastighet och registrerar hela tiden hur tungt motståndet är genom 25 mätpunkter per millimeter, säger Magnus Persson i ett nyhetsbrev från institutionen för sydsvensk skogsvetenskap vid SLU.

Resultaten visas i ett diagram som skrivs ut och är detaljerat. Variationen både inom och mellan årsringar visas och därför går det även att mäta årsringarnas bredd. Genom att mäta vedens densitet kan instrumentet användas för att skatta den inre virkeskvalitén på stående levande träd, säger Magnus Persson.

Han är en av sex doktorander som deltar i projektet Framtidens skogsskötsel i södra Sverige (FRAS) som genomförs av SLU, Linnéuniversitetet och Skogforsk. Här drar man nytta av ny teknik av olika slag, som satelliter, drönare och gps – samt alltså borrverktyget som ibland kallas resistograf efter ett varumärke, Resistograph.

Utrustningen kostar runt 70 000 kronor och det återstår att se om den kommer att användas i praktiskt skogsbruk i någon utsträckning, säger Magnus Persson, men:

­– Inom forskningen är det en klar tillgång. Inte minst är den användbar för att närmare undersöka sambanden mellan klimat och tillväxt.

Han planerar att använda den för att undersöka hur gallringar påverkar tillväxten.

– Jag kan se vad som hände efter gallringen för kanske tjugo år sedan genom att undersöka skillnaden mellan träd i olika storlekar och deras placering, liksom exempelvis hur närheten till stickvägar påverkar tillväxten.

Fakta / Resistograph

Ett testinstrument som mäter motståndet som uppstår under borrning och ger detaljerad information om trädstammar, rötter och timmers insida. Varumärket tillhör det tyska företaget Rinntech som har ett patent från 1993 som sedan har vidareutvecklats. Det finns även liknande motståndsborrar från andra tillverkare.

Texten är skriven av Anders Danielsson och publicerad i Skogen nr 2, 2021. Återgiven med tillstånd från Skogen.

Magnus Persson med resistographMagnus Persson använder den så kallade resistografen som en avancerad tillväxtborr som ger mer information. Men den gamla är lite lättare att ta med sig… Foto: Privat.

 


Kontaktinformation