Planteringspunkt viktigare än markberedningsform

Senast ändrad: 11 november 2022

FRAS-doktoranden Per Nordin undersökte granplantors tillväxt och överlevnad i en serie på två försökslokaler med olika markberedningsmetoder.

Metoden i sig (harvning och inversmarkberedning) skiljde sig inte, däremot hade planteringspunkten betydelse. Bäst överlevnad hade plantor satta i harvspår och fläckar, vilket troligen var en effekt av den torra sommaren 2018 som skapade problem för plantor i högre planteringspunkter. Tillväxten var högre i harvspår och fläckar på den ena lokalen medan högre planteringspunkter gynnade plantorna på den andra. Per Nordin undersökte också om digitala höjdmodeller med information om djup till grundvatten (DTW) kan användas för att styra föryngringsplaneringen. Det fanns en antydan till att DTW tillsammans med lutningsinformation kan ge information om risken för att plantorna drabbas av torka, men metoderna behöver finslipas för att bli praktiskt användbara.

Läs mer i artikeln Successful spruce regenerations – impacts of site preparation and the use of variables from digital elevation models in decision-making. Scandinavian Journal of Forest Research, 2022.

Skogsförsök


Kontaktinformation