Välkomna till höstens FRAS-dagar!

Senast ändrad: 11 november 2022
FRAS exkursion

Under hösten kommer vi att arrangera en serie kortare seminarier för att ge en inblick i FRAS-programmets olika projekt. Ni är varmt välkomna att delta och vi hoppas på många frågor och givande diskussioner!

 

 

 

Följande doktorandprojekt kommer att presenteras på respektive datum:

 

10/9 kl. 14.00-16.00         Föryngring av tall (Mikolaj Lula) och Smarta föryngringar (Per Nordin)

17/9 kl. 14:00-16:00         Röjningsmodeller för varierat skogsbruk (Mostarin Ara) och Naturhänsyn (Delphine Larivière)

24/9 kl. 14:00-16:00         Effektivare beståndsbehandling (Magnus Persson) och Skötsel och virkeskvalitet i blandskog (Grace Jones)

 

Alla seminarietillfällen sker digitalt via Zoom. Om ni är intresserade av att vara med, mejla Karin Hjelm för länk.


Kontaktinformation