Rikare lövskog - Samverkansprojekt kring lövskogar i Sverige

Senast ändrad: 03 november 2022

Institutionen tillsammans med andra har initierat ett samarbete med de regionala skogsstrategierna i södra Sverige. Det finns ett stort intresse för ökad kunskap och förståelse kring lövträdslagen. Det gäller såväl snabbväxande löv för en framtida bioekonomi, en hållbar skötsel av ädla lövträd för att säkerställa höga naturvärden och högkvalitativt timmer, som självföryngrat löv som värdefullt inslag i blandskogar i skogslandskapet.

Rikare löv

 

Workshop den 23 mars

Den 23 mars var vi med och arrangerade en workshop för att lyfta forskning och samverkan kring lövskogar: program

 

På förmiddagen gjordes några presentationer om ”intresset för löv, i skogen och som råvara”:

Stor efterfrågan efter ökad björk och asp-cellulosa, med Helena Carlsson Södra Cell

Biologisk mångfald i ekmiljöer, hot, möjligheter och lämplig skötsel  med Jonas Hedin, Länsstyrelsen Kronoberg

Hur säkrar vi tillgång på ek i framtiden? med John Ahlgren, Kährs

Förädlingspotentialen i lövträden, med Mateusz Liziniewicz, Skogforsk

 

På eftermiddagen hölls några inspirationsföreläsningar kring program och projekt i forskning och utveckling för lövskogar:

 

Om det tidigare ädellövprogrammet och kanske framtidens? med Magnus Löf, SLU

Forskningsprogram från en stiftelses perspektiv med Karin Fällman, Skogssällskapet

LIFE-projekt i ädellöv, Tove Hultberg, länsstyrelsen Skåne

Lövkompetenscentrum, LKC med Urban Nilsson, SLU

Skötsel av ädellöv

Institutionen har tidgare varit värd för ett ädellövprogram, läs slutrapporten här.

Vi har haft en hel del intressanta doktorandprojekt i ädellöv genom åren, Linda Petersson och Adrian Villalobos är exempel på de senare.

Här kan du läsa mer om Lövträd för högkvalitativt timmer (scrolla ner till de blå-gröna rullisterna)

Skadegörare på ädla lövträd

Kolla in hemsidan om Rädda asken!

Lövskogarnas rika biodiversitet

Bli inspirerad och lär dig mer om den rika lundfloran i våra skogar.

Blandskog med löv i barrskogar

Institutionen har en egen hemsida för vår forskning kring blandskog.

Att skapa rum i barrskogen för evighetsträden kan ge stor effekt.