Partnerskap Alnarp

Senast ändrad: 01 februari 2017
Partnerskap.jpg

Samverkan mellan universitet och näringsliv Partnerskap Alnarp

Partnerskap Alnarp som startades hösten 2004 är en samverkansorganisation mellan fakulteten för lantskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap (LTV-fakulteten) samt skogsfakulteten (S-fakulteten) vid SLU och näringsliv, myndigheter och branschorganisationer i den sydsvenska regionen.

Ämnesgrupper

I ämnesgrupperna möts människor i branschen och akademi för att diskutera aktuella ämnen och för att diskutera de projekt som är aktuella inom respektive ämnesområde. Ämnesgrupperna möts två - tre gånger årligen.

Kontakperson för ämnesområde SKOG, se nedan under Kontaktinformation.


Kontaktinformation

Kristina Wallertz, Forskare,
Sekr. Partnerskap Alnarp-Ämnesområde SKOG
Asa forskningsstation, SLU
kristina.wallertz@slu.se, 0472-263172, SLU-ankn. 4708

Sidansvarig: Desiree.Mattsson@slu.se