Trees For Me - kompetenscentrum för snabbväxande lövträd

Senast ändrad: 03 november 2022
snabbväxande löv

Trees For Me är ett kompetenscentrum med fokus på snabbväxande lövträd för hållbart skogsbruk, material och energi i Sverige. I kompetenscentrumet samarbetar forskare från olika discipliner och forskningen bedrivs i nära samarbete med skogssektorn.

Vi kan redan idag se konsekvenserna av klimatförändringen för skogsproduktion. Om inte åtgärder vidtas för att anpassa skötseln av skogen till klimatförändringen kan framtida skogsproduktion vara allvarligt hotad. En väldigt viktig aspekt av anpassning till klimatförändring är spridning av riskerna och i skogen är den mest uppenbara åtgärden att öka användningen av lövträd för produktion av råvara till skogsindustrin och bioenergi.

Det finns nya möjligheter att tillgodose framtidens behov av biomassa och råvara till skogsindustrin genom storskalig odling av snabbväxande lövträd. Främst avses förädlad björk men inhemsk asp, hybridasp och poppel kan också komma ifråga. Volymproduktionen hos förädlade björkar kan idag konkurrera med gran och förädlingshastigheten hos björk är betydligt högre än för barrträden vilket ger en gynnsam framtidsbild för storskalig odling av planterad björk.

Inom kompetenscentrumet Trees For Me bedrivs forskning med fokus på 1) uthållig produktion av snabbväxande lövträd i hela Sverige 2) effektiv, uthållig och kostnadseffektiv användning av råvaran till bioenergi och andra produkter 3) produktionens miljökonsekvenser och acceptans hos markägare och övriga användare av skogslandskapet.

Mer om kompetenscentrumet Trees For Me - treesforme.se


Kontaktinformation

Urban Nilsson, Professor
Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap, SLU
Urban.Nilsson@slu.se, 070-3465192