Seminarier vid Institutionen

Senast ändrad: 31 oktober 2022

Föreläsningar vid Institutionen för Sydsvensk skogsvetenskap. Föredragen kan följas via Zoom och förhoppningsvis även i salen Silvicum.

Datum Föreläsare Titel på föredrag
7 september januari Mats Svensson, Service Chief, Division of Service, safety and work environment,  of Swedish University of Agricultural sciences, Alnarp

IA system used for reporting incidents at SLU

21 september

Matts Lindbladh och

Richard Bradshaw (Moderator),

Institutionen för Sydsvensk skogsvetenskap
The Spruce and me
26 oktober Iva Franić, Postdoctoral Fellow at Southern Swedish Forest Research Centre.

New Insights into the World of Fungi in Tree Seeds – Diversity, Vertical Transmission, and Management

23 november

Luca Muraro, Doktorand vid Institutionen för Sydsvensk skogsvetenskap

Nora Sophie Pohl et al, Institutionen för Sydsvensk skogsvetenskap

"Establishment of Poplar Plantations on Forest Land- Effect of Genotypes and Soil Treatments"

"Iceland trip"

30 november Natasha Wrang, Project Leader, Jämställd Utveckling Skåne (JUS), Bredgatan, Malmö

Interactive workshop: intersectionality and inclusion at the SSFRC

7 december Ove Nilsson, Professor, Department of Forest Genetics and Plant Physiology, Swedish University of Agricultural Sciences, Umeå.

Umeå Plant Science Centre: How we built a strong research environment

21 december TBA

Equal Opportuniy