Forskarutbildning

Senast ändrad: 11 november 2022
Lagerkrans och doktorshatt

På institutionen i Alnarp erbjuder vi forskarutbildning inom alla våra olika forskningsområden. Som doktorand arbetar man i samarbete med seniora forskare och andra doktorander, och blir därför en viktig del av forskarmiljön.

 

App_Annika F.jpg

Annika Felton är kontaktperson och institutionens studierektor för forskarutbildningen.

 

Länkar till mer information

Institutionens policy om forskarutbildningen

SLUs samlade websida om forskarutbildning

Silva - skogsvetenskapliga fakultetens forskarskola 

FRAS – ett forskningsprogram för flera av våra doktorander 

BECFOR – en tematisk forskarskola som erbjuder kurser och aktiviteter 

Mer om Forskarutbildning på SLU


Kontaktinformation

Annika Felton, forskare
Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap
annika.felton@slu.se, 040-415177