Forskarutbildning

Senast ändrad: 01 september 2021
Lagerkrans och doktorshatt

På institutionen i Alnarp erbjuder vi forskarutbildning inom alla våra olika forskningsområden. Som doktorand arbetar man i samarbete med seniora forskare och andra doktorander, och blir därför en viktig del av forskarmiljön.

 

Annika Felton

Annika Felton är kontaktperson och institutionens studierektor för forskarutbildningen.

 

Länkar till mer information

Institutionens policy om forskarutbildningen

SLUs samlade websida om forskarutbildning

Silva - skogsvetenskapliga fakultetens forskarskola 

FRAS – ett forskningsprogram för flera av våra doktorander 

BECFOR – en tematisk forskarskola som erbjuder kurser och aktiviteter 

Mer om Forskarutbildning på SLU


Kontaktinformation

Annika Felton, forskare
Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap
annika.felton@slu.se, 040-415177