Grundutbildning

Senast ändrad: 18 oktober 2018
EF-logo_web.jpg

Institutionens utbildning har en bas i ett uthålligt ekonomisk skogsbruk i södra Sverige. Mycket fokus ligger också på att göra jämförande analyser med länderna omkring södra Östersjön. Skogligt är det många likheter inom denna region, flera viktiga aspekter inom skogsbruket såsom t.ex. skogsindustrier, marknader, unika skogliga miljöer och sociala aspekter delas över landsgränserna.

Skogsbruket står inför stora förändringar och utmaningar, och som ett naturligt steg måste den skogliga utbildningen följa i dessa fotspår. Utbildningen i Alnarp karakteriseras av en internationell miljö, där studenter från hela världen möts och delar kunskap och diskuterar olikheter inom skogsbruket och även kulturella skillnader. Studenterna förbereds på att jobba i en internationell miljö och får ett brett perspektiv på såväl skogsbrukets olika frågeställningar som de mer sociala aspekterna i livet.

Vår utbildning baseras mycket på fältundervisning, som bedrivs både inom Sverige vid SLU:s försöksparker bl.a. Asa och Tönnersjöheden, och på Östads säteri nära Alingsås och även genom studieresor utomlands såsom Lettland, Litauen, Ryssland och nationalparken Bialowieza i östra Polen.

Christian.jpg
daria-shaping.jpg
janis-shaping.jpg

Filmer om Euroforester

Euroforester masterprogram

Det här masterprogrammet är ett förstahandsval för dig som är intresserad av hållbar förvaltning av skogens resurser och mångfald i ett internationellt perspektiv.

EUROFORESTER

Våra kurser

Vi erbjuder ett antal kurser hos oss, varar flertalet ingår i Master programmet Euroforester. Kurserna ges även inom Jägmästarprogrammet, Skogsmästarprogrammet och som fristående kurser. Varje kurs är på 15 HEC (Higher Education Credits), vilket motsvarar ca 10 veckor per kurs. Kurserna ges inom ämnena Skogsvetenskap eller Biologi på avancerad nivå.

SLU´s kurssöksida för Euroforester

Höstterminen

Period 1 (Sep-Nov)

 • Sustainable Forestry in Southern Sweden
 • Skötsel av tempererade skogar

Period 2 (Nov-Jan)

 • Hållbar skoglig planering

Vårterminen

Period 1 (Jan-Mar)

 • Nationell och internationell skogspolitik

Period 2 (Mar-Jun)

 • Ädellövskog: Dynamik, biologisk mångfald och skötsel för kombinerade mål

Övriga kurser i Alnarp valbara för Euroforester studenter:

 • Urban Forestry – management of urban forests and trees, Nov 2018 - Jan 2019
 • Environmental Issues in Crop Production, Nov 2018 - Jan 2019
 • Advanced Digital Landscape Analysis with GIS, Jan - Mar 2019
 • Climate Change - Landscape in Transition, 15 Jan - 20 Mar 2018

 

Övriga kurser som ges av Institutionen:

 • Introduktion till Skogsbruk, 2,5 hp, ges inom Lantmästarprogrammet
 • Sverigeresan Söder, 7,5 hp (grundnivå för Jägmästare)

Information om examensarbete

Välkommen att skriva ditt examensarbete här hos oss på Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap. Här finns möjlighet att skriva examensarbete på 15-, 30 och 60-poängs nivå inom huvudämnena skogsvetenskap, skogshushållning eller biologi. Välkommen med egna idéer och diskutera dessa med lämpliga handledare på institutionen. Vi är även öppna för tvärinstitutionellt samarbete och är positiva till examensarbeten som sträcker sig över de nationella gränserna. På Institutionen finns bl.a. ett stort kontaktnät i länderna kring södra Östersjön.

Continue to information page about Master´s thesis at the Department

Kursportaler-interna

SLU is about to change system for storing information for courses and the new system is called Canvas. We will introduce it to some of the courses as a test. But as it takes a while to get to know the new system we will during this academic year also combine it with Sharepoint, that we have had for some years now. We hope that this will not cause any problems for students.

If you have questions please contact course leaders or Desiree Mattsson

Sustainable Forestry in Southern Sweden 2018 (Canvas)

Silviculture of temperate forests 2018 (Sharepoint)

Planning in Sustainable Forest Management 2018 (Sharepoint)

National and International Forest Policy 2019 (Sharepoint)

Broadleaves: Forest dynamics, biodiversity, and management for multiple goals 2019

 


Kontaktinformation

Jörg Brunet, Professor, Programstudierektor Euroforester
Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap, SLU
jorg.brunet@slu.se, 040-415184

Desiree Mattsson, Koordinator 
Institution för sydsvensk skogsvetenskap, SLU
mailto:desiree.mattsson@slu.se, 040-415188

Sidansvarig: Desiree.Mattsson@slu.se