Anpassning av skogsbruksmetoder till varierande mål

Senast ändrad: 21 oktober 2021
Kurs Oscar

Vill du lära dig om grunderna inom skogsskötsel? Denna helt nya distanskurs ger dig dels detta, men även en möjlighet att diskutera olika mål med skog. Kanske är du skogsägare eller tänker bli det och vill diskutera hur man kan tänka med sitt skogsinnehav. Eller har du nyligen gått ut gymnasiet, arbetar som lärare eller tjänsteman och är nyfiken och vill lära dig mer om skog. Oavsett vilket så riktar sig denna kursen till DIG. Sök kursen, lär dig mer om skog och lär dej fatta rätt beslut utifrån dina förutsättningar och mål!

Kursen går 18 Jan - 6 Jun 2021

Skogens roll i bioekonomin
Skogen är redan en central del i bioekonomin och kommer att bli ännu viktigare i framtiden. Produkter från skogen spelar en viktig roll och kommer i framtiden vara en nyckel i anpassningen till ett mer hållbart samhälle för att till exempel minska framtida klimatförändringar. Därför är kunskap om olika aspekter av nyttjande av den svenska skogen viktig.

Om kursen
Kursen introducerar målanpassningens centrala betydelse i det moderna skogsbruket på flera olika nivåer och dess påverkan på till exempel ekonomi, biodiversitet och produktion diskuteras och kvantifieras utifrån ett flertal aspekter. Vidare förmedlas viktiga baskunskaper i skogsskötsel, produktionsberäkningar och analyser för att prövas och utvärderas utifrån teorierna kring målanpassning. Du kommer även att få en förståelse för konflikter mellan olika intressenter. Vad är viktigast för dig? Kanske är det ekonomiska aspekter, jakt, rekreation, svampplockning eller något helt annat. Oavsett vilket så är riktar sig kursen till som vill lära dig mer om skog!

Tallskog
Tallskog
Kantareller
Skogens guld, kantareller
Bokskog
Bok är ett av de ädla lövträden i Sverige.
Skördare
Skördare används i stort sett vid all avverkning i Sverige, både i gallring men främst vid slutavverkning.
Älg
Skogens konung älgen, gör både nytta och skada.

Kursen upplägg
Kursen är uppdelad i moduler med inspelade föredrag och/eller instuderingsuppgifter. Varje modul avslutas med en obligatorisk inlämningsuppgift genom lärplattformen Canvas. I kursen ingår även obligatoriska fysiska träffar i skogen (exkursioner), där vi kommer att vistas i olika typer av skogsmiljöer för att underbygga de teoretiska delarna av kursen.

Fakta:

SG0260 Anpassning av skogsbruksmetoder till varierande mål, 7.5 hp
Adaptation of Forest Management Methods to Varying Goals
Kursperiod: 18 Jan - 6 Jun 2021
Språk: Svenska

Läs mer om kursen Anpassning av skogsbruksmetoder till varierande mål

Kursen kan sökas mellan 16/9-20 tom 15/10-20, länk kommer finnas då den är sökbar.


Kontaktinformation

Eric Agestam, Forskare
Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap, SLU
eric.agestam@slu.se, 040- 415 192, 070-676 10 23