Instruktioner och tips för åtkomst, nedladdning och import av data

Senast ändrad: 28 november 2016
MVM.jpg

Enklare datahantering framöver OBS! För att underlätta för användare av våra data och att göra data än mer tillgängligt håller vi på att bygga om hela vår datahantering och våra databaser. 

Länkar till instruktioner och tips till våra gamla databaser:

» Ladda ner samtliga instruktioner som en pdf-fil

Här finner du vår nya webbapplikation (under uppbyggnad)

 

Ladda ner kemidata och importera i MS Excel

Kom åt planktondata på artnivå

Kom åt bottenfaunadata på artnivå

Hantera tecken i nedladdade data [<, > och ()]


Kontaktinformation
Sidansvarig: Lars.Sonesten@slu.se