Sveriges lantbruksuniversitet

Forskning på Vatten och miljö

Vår forskning ökar förståelsen för akvatiska ekosystem, förbättrar miljöanalys och miljöövervakning, samt bidrar till ett hållbart nyttjande av vatten och andra naturresurser. Forskningen baseras på miljöövervakningsdata, fältstudier och experiment, samt datormodeller. En viktig del av vår forskning är att skilja mänsklig påverkan på vattenmiljön från naturliga variationer.

forskningsområden.jpg

Forskningsområden

Vi studerar bland annat hur föroreningar, markanvändning och klimatförändringar påverkar sjöar och vattendrag, och vilken inverkan förändringarna har på ekosystemtjänster som till exempel tillgången på rent dricksvatten. Vi utvecklar också verktyg och metoder som används inom miljöanalys och vattenförvaltning.

Läs mer om vår forskning:

Publicerad: 12 februari 2019 - Sidansvarig: simon.hallstan@slu.se