Rening av svartvatten för användning som gödselmedel inom jordbruket

Senast ändrad: 20 mars 2019
Schematic of blackwater treatment and fate of pharmaceuticals and antibiotic resistance genes_300x300.png

Detta Formas-projekt syftar till att bedöma fördelar och eventuella miljörisker med att använda svartvatten som gödselmedel inom jordbruket.

Användning av svartvatten (fekalier, urin, wc-spolvatten) i jordbruket har många fördelar, exempelvis sluten näringscykel och minskat behov av konstgödsel. Svartvatten kan dock innehålla patogener, höga nivåer av läkemedel och aktiva metaboliter samt bakterier som kan utveckla antibiotikaresistenta gener.

Innan svartvatten används krävs därför behandling och hygienisering (patogenerna oskadliggörs) för att undvika spridning av skadliga föroreningar i miljön. Det här projektet kommer att utvärdera moderna behandlingstekniker för svartvatten med fokus på läkemedelsrester och antibiotikaresistenta gener för att avgöra om tekniska förbättringar behövs. Vi kommer också att genomföra experiment och fältstudier på platser där svartvatten, gödsel och slam har spridits. En teoretisk riskbedömning kommer att utföras för att undersöka om återanvändning av svartvatten är en betydande vektor för spridning av dessa föroreningar i miljön och för att kunna jämföra med miljörisker som är förknippade med traditionell jordbrukspraxis.


Resultaten från detta projekt kommer att bidra till att svartvatten kan användas på ett säkrare sätt.

Medverkande

SLU: Foon Yin Lai, Lutz Ahrens, Karin Wiberg
ICRA, Girona, Spanien: Meritxell Gros

Fakta:

Finansiering: Formas.


Kontaktinformation
Lutz Ahrens, Universitetslektor
Institutionen för vatten och miljö, Sektionen för organisk miljökemi och ekotoxikologi
lutz.ahrens@slu.se, 018-673033, 070-2972245

Karin Wiberg, Professor
Institutionen för vatten och miljö, Sektionen för organisk miljökemi och ekotoxikologi
karin.wiberg@slu.se, 018-673115, 070-2341570

Foon Yin Lai, Postdoktor
Institutionen för vatten och miljö, Sektionen för organisk miljökemi och ekotoxikologi
foonyin.lai@slu.se, 018-672233

Sidansvarig: simon.hallstan@slu.se