FIBREM – karakterisering och behandling av fiberbankar

Senast ändrad: 24 september 2020
Fibrer, foto.

Fiberbankar är ansamlingar av sediment längs kusterna som byggts upp av industriella utsläpp av bland annat cellulosa. Fiberbankarna kan innehålla höga halter miljögifter. Målet med FIBREM är att utveckla metoder för att karakterisera fiberbankar och att testa effektiviteten av olika åtgärdsmetoder som utförs på plats.

Forskare från flera universitet och myndigheter medverkar i FIBREM. Anna-Karin Dahlberg från institutionen för vatten och miljö kommer studera effektiviteten av övertäckning av fiberbankarna för att förhindra spridning av organiska miljögifter.

FIBREM leds av professor Ian Snowball från institutionen för geovetenskaper vid Uppsala universitet. På deras webbplats kan du läsa mer om FIBREM.

Medverkande från SLU

Mer forskning om fiberbankar vid Vatten och miljö

Flera forskningsprojekt på institutionen handlar om förorenade fiberbankar. Läs mer:

Fakta:

FIBREM är en förkortning av Remediation of Sweden's Fiberbank Sediment – Planning Ahead.

Projektet finansieras VINNOVA.