Sveriges lantbruksuniversitet

Forskning

Läs mer om olika forskningsprojekt vid Vatten och miljö som rör Mälaren och dess tillrinningsområde. Forskningen handlar bland annat om dricksvatten, övergödning, ekosystemtjänster och hälsofarliga kemikalier.
Loading…